Temat Praw Dziecka bliski jest nam wszystkim – jednak nie wszyscy mamy zadowalającą wiedzę na powyższy temat. I właśnie temu zagadnieniu poświęcony był apel 2 grudnia 2016. Uczniowie naszej szkoły nie tylko przekazywali wiedzę dotyczącą Konwencji o Prawach Dziecka, ale pokazali także w praktyce jak dbać o własne bezpieczeństwo – wszak to jedno z Praw Dziecka.

Rozstrzygnięty został także konkurs na grę planszową:

pt.: „ Prosta sprawa – każdy człowiek ma swe prawa”.

Laureaci:

Jaśmina Zabłocka – zdobywczyni I miejsca

Marcin Jaszewski – zdobywca II miejsca

Lena Siatka – zdobywczyni II miejsca

Milena Małota – zdobywczyni Wyróżnienia

zaprosili koleżanki i kolegów do dzielenia się zdobytymi przez siebie wiadomościami oraz do wspólnych rozgrywek na korytarzu szkolnym w przygotowane przez siebie gry.

Prawa dziecka „w pigułce”

Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa – prawa dziecka. Najważniejszym dokumentem dotyczącym praw dziecka jest Konstytucja o prawach dziecka uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku.

Polska może poszczycić się bogatą tradycją związaną z promowaniem praw dziecka, począwszy od postaci Janusza Korczaka, cenionego na świecie działacza na rzecz godnego traktowania dzieci, po Ludwika Rajchmana, pomysłodawcę stworzenia międzynarodowej organizacji działającej na rzecz dzieci – UNICEF. Polska była również inicjatorem powstania Konwencji o prawach dziecka przedkładając Komisji Praw Człowieka ONZ jej pierwszy projekt.

Każde dziecko powinno znać swoje prawa, rozumieć je i świadomie z nich korzystać. Upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka nie jest wymierzone przeciwko rodzicom. Wszyscy dorośli powinni mieć świadomość, że prawa dziecka nie kolidują z prawami dorosłych, lecz się uzupełniają. Warto przypomnieć słowa Janusza Korczaka, który mówił, że „dziecko nie jest przyszłym człowiekiem, ale człowiekiem, w związku z tym, tak samo jak dorosłym, dzieciom przysługują prawa.

Gdzie można szukać pomocy?

Niebezpieczne sytuacje – Numer 112

Ofiary i świadkowie przemocy – 800 12 12 12 (Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka).

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży – 116 111

Niebieska linia dla ofiar przemocy w rodzinie – 801 12 00 02

Zagrożenia w Internecie, zgłoszenia nielegalnych treści w Internecie:

Dyżurnet.pl – 801 615 005

Zagrożenia w Internecie oraz podczas korzystania z telefonu komórkowego – 800 100 100

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status