Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

Szczególnie ważna dla wszystkich dzieci data to 20 listopada, ponieważ w tym dniu obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Ten termin jest związany z rocznicą uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka międzynarodowego dokumentu dotyczącego praw dzieci. Gwarantuje on prawa każdemu dziecku niezależnie od statusu, wyznania, rasy, a dorosłym nakazuje ich respektowanie. Dlatego w tym dniu warto przypomnieć słowa Rzecznika Praw Dziecka: „ Kochane dzieci! W tym dniu nie chodzi o zabawę i prezenty, ale o chwilę refleksji. Prawo gwarantuje Wam kontakt z mamą i tatą, bezpieczeństwo, nietykalność cielesną, opiekę lekarza czy bezpłatną edukację. Możecie wypoczywać, pytać i wypowiadać się. Pamiętajcie jednak, że takie same prawa mają Wasze koleżanki, Wasi koledzy i także dorośli – mama, tata czy nauczyciel. Szacunek do ich praw jest najwyższą wartością”.

Więcej informacji można znaleźć, klikając na poniższe linki:
www.youtube.com/watch?v=mFzXHhYV8pM
www.unic.un.org.pl/dzieci/konwencja.html
www.brpd.gov.pl