Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

Szczególnie ważna dla wszystkich dzieci data to 20 listopada, ponieważ w tym dniu obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Ten termin jest związany z rocznicą uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka międzynarodowego dokumentu dotyczącego praw dzieci. Gwarantuje on prawa każdemu dziecku niezależnie od statusu, wyznania, rasy, a dorosłym nakazuje ich respektowanie. Dlatego w tym dniu warto przypomnieć słowa Rzecznika Praw Dziecka: „ Kochane dzieci! W tym dniu nie chodzi o zabawę i prezenty, ale o chwilę refleksji. Prawo gwarantuje Wam kontakt z mamą i tatą, bezpieczeństwo, nietykalność cielesną, opiekę lekarza czy bezpłatną edukację. Możecie wypoczywać, pytać i wypowiadać się. Pamiętajcie jednak, że takie same prawa mają Wasze koleżanki, Wasi koledzy i także dorośli – mama, tata czy nauczyciel. Szacunek do ich praw jest najwyższą wartością”.

Więcej informacji można znaleźć, klikając na poniższe linki:
www.youtube.com/watch?v=mFzXHhYV8pM
www.unic.un.org.pl/dzieci/konwencja.html
www.brpd.gov.pl

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status