Konkurs profilaktyczny „Bezpieczna sieć”

konkurs2017

Konkurs „Bezpieczna Sieć” adresowany jest do uczniów klas IV – VI. Celem konkursu jest profilaktyka zagrożeń związanych z korzystaniem przez uczniów z Internetu za pośrednictwem komputera i urządzeń mobilnych oraz promowanie wartości kształtowania relacji z drugim człowiekiem w realnym życiu.
Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie pracy pt. „Napisz list do młodszego przyjaciela, który dostał swój pierwszy telefon komórkowy/tablet/komputer z informacjami o tym, jak bezpiecznie z niego korzystać. Porozmawiaj o tym ze swoim rodzicem lub ulubionym
nauczycielem” i przesłanie jej do Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 8.12.2017 (decyduje data wpływu pracy do siedziby Organizatora).

Więcej informacji tutaj

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy i oświadczenie

Plakat