PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA

Procedury bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sierczy w czasie realizacji zajęć opiekuńczych dla dzieci uczęszczających do klas I-III, zajęć dla uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nie mogą realizować tych zajęć w miejscu zamieszkania oraz konsultacji dla uczniów klasy ósmej w okresie epidemii COVID-19.

Zarządzenie Dyrektora Szkoły 
Procedury bezpieczeństwa