Stacja Meteorologiczna w Sierczy!

Projekt ekologiczny „Z meteorologią na ty – mali strażnicy pogody i przyrody”  powstał we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Szkole Małopolska i został nagrodzony w ramach programu Pomocna Gałąź – Program Grantów ufundowanych przez International Paper Global Business Services Center w Krakowie. Obszar działania projektu dotyczy rozwijania edukacji środowiskowej i ekologicznej dzieci, skierowany jest do dzieci z Oddziałów Przedszkolnych oraz uczniów Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sierczy. Jego głównym celem jest przybliżanie dzieciom świata przyrody poprzez bezpośrednią obserwację i badanie otaczającego środowiska, w którym żyjemy oraz kształtowanie właściwych postaw i zachowań wobec przyrody u dzieci już od najmłodszych lat. Najważniejszym działaniem w projekcie jest powstanie mini stacji meteorologicznej w przyszkolnym Zakątku Młodego Ekologa, która pozwoli poczuć się dzieciom, jak prawdziwi meteorolodzy i umożliwi im dokonywanie samodzielnych obserwacji pogody, pomiarów jej poszczególnych składników oraz doświadczania i badania istoty zjawisk atmosferycznych. Powstała stacja pogodowa stanie się punktem wyjścia do przeprowadzenia szeregu zajęć dydaktycznych i podjęcia działań związanych z poznawaniem i pogłębianiem wiedzy dzieci na temat pogody, meteorologii, badaniem zjawisk atmosferycznych i ich istoty, zagadnień dotyczących kalendarza i czasu, dostrzegania zagrożeń dla świata przyrody, podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska oraz kształtowania właściwych postaw wobec przyrody, zarówno w czasie realizacji tego projektu, jak i po jego zakończeniu. Oprócz utworzenia stacji meteorologicznej, w ramach otrzymanego grantu zostały zakupione również różne pomoce dydaktyczne m.in. pomoce multimedialne, symulatory, plansze i gry do przeprowadzania zajęć o charakterze przyrodniczym i ekologicznym. Aktywna forma podjętych działań w projekcie, polegająca na obserwacji, badaniu i doświadczaniu oraz nowoczesne, ciekawe pomoce dydaktyczne zakupione w ramach otrzymanego grantu przyczynią się do wzbogacenia i uatrakcyjnienia zajęć o tematyce przyrodniczej i ekologicznej, zarówno w grupach przedszkolnych, jak i klasach szkolnych.

13-maj-2016 09:32, LG Electronics LG-D280, 2.2, 3.49mm, 0.001 sec, ISO 100
13-maj-2016 09:32, LG Electronics LG-D280, 2.2, 3.49mm, 0.001 sec, ISO 100
13-maj-2016 09:32, LG Electronics LG-D280, 2.2, 3.49mm, 0.001 sec, ISO 100
 
13-maj-2016 10:21, LG Electronics LG-D280, 2.2, 3.49mm, 0.05 sec, ISO 200
13-maj-2016 10:23, LG Electronics LG-D280, 2.2, 3.49mm, 0.05 sec, ISO 300
 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status