Tematyczne Konkursy Kuratoryjne w roku szkolnym 2019/2020

Szczegółowe informacje dotyczące konkursów tematycznych:

Osoby odpowiedzialne za poszczególne konkursy:

  • Biblijny Konkurs Tematyczny „Z Dobrą Nowiną przez życie”- mgr Curyło Janusz
  • Konkurs Tematyczny „Od algorytmu do programu”- mgr Marta Giza-Balawajder
     

Informację na temat wszystkich konkursów można znaleźć na stronie: https://kuratorium.krakow.pl/category/szkoly-i-placowki/konkursy-i-olimpiady/konkursy-tematyczne/konkursy-tematyczne-w-roku-szkolnym-2019-2020/