Wyniki XIII Międzynarodowy Konkurs Informatyczny Bóbr

10 lutego 2019r. uczniowie klas 4-6 zostali nagrodzeni za udział w Międzynarodowym Konkursie Informatycznym „Bóbr”. W sumie w konkursie wzięło udział 11 uczniów. W konkursie trzy osoby zostały wyróżnione. Konkurs odbył się w pracowni informatycznej. Koordynatorem konkursu była Pani Marta Giza-Balawajder – nauczyciel informatyki, która przygotowała platformę konkursu oraz nadzorowała przebieg konkursu. Głównym celem konkursu informatycznego „Bóbr” jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych.
Najlepsze wyniki w konkursie „Benjamin” uzyskali uczniowie:
I miejsce – Adam Niekowal
II miejsce – Franciszek Nyczyk
III miejsce – Mateusz Brzęk

Gratulujemy uczniom sukcesu w algorytmicznym myśleniu i zapraszamy do udziału w przyszłym roku.