Rekrutacja do świetlicy szkolnej

ZAPISY DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 BĘDĄ PROWADZONE OD 22.05. DO 12.06.2014 ROKU.

KARTY ZAPISU SĄ DOSTĘPNE W SEKRETARIACIE/KSIĘGOWOŚCI SZKOŁY LUB MOŻNA JE POBRAĆ ZE STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY W ZAKŁADCE ŚWIETLICA SZKOLNA.
KOMPLETNIE WYPEŁNIONY DOKUMENT NALEŻY SKŁADAĆ
W SEKRETARIACIE/KSIĘGOWOŚCI SZKOŁY W W/W TERMINIE.

(więcej informacji)

Dodaj komentarz

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status