Rekrutajca- ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Zapraszamy na spotkanie informacyjne w dniu 26 lutego (środa) 2014 r.  o godz. 1700  w budynku Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sierczy.

Serdecznie zapraszamy rodziców wraz z dziećmi urodzonymi w latach 2007, 2008 oraz 2009 do zapisu do klasy pierwszej lub oddziału obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sierczy
na rok szkolny 2014/2015 w dniu 4 marca (wtorek) 2014 roku w godzinach od 1600 – 1700.

Zapisu dzieci można dokonywać w sekretariacie/księgowości codziennie od 3 marca 2014 roku w godzinach od 800 – 1500.

Przy zgłoszeniu dziecka należy wypełnić wniosek, który można otrzymać w sekretariacie/księgowości szkoły lub pobrać ze strony internetowej szkoły  www.sp-siercza.pl (dokumenty do pobrania będą dostępne od 3 marca b.r.). Zgłaszając dziecko do I klasy należy dołączyć do wniosku kserokopię skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka wraz z oryginałem do wglądu.

Oferta szkoły:

  1. W zajęciach szkolnych stosujemy nowoczesne metody i formy pracy.
  2. Wybieramy wraz z dziećmi najlepsze sposoby na ciekawą i wesołą naukę.
  3. Uczymy zgodnej pracy w grupie.
  4. Zajęcia odbywają się w jasnych, przestronnych salach wyposażonych w liczne pomoce dydaktyczne, pod opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.
  5. Zajęcia sportowe i rekreacyjne odbywają się w pełnowymiarowej sali gimnastycznej,  na boisku szkolnym i na basenie.
  6. Pomagamy pokonać dzieciom wszelkie trudności z nauką pod opieką pedagoga.
  7. W szkole prowadzone są zajęcia wyrównawcze i terapeutyczne.

 

Dodaj komentarz

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status