„WYPRAWKA SZKOLNA” 2014/2015

„WYPRAWKA SZKOLNA” 2014/2015

         Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w 2014 r.  będzie kontynuowany Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

W 2014 r. pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników
do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania, przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w: klasach II, III lub VI szkoły podstawowej.

Kryterium dochodowe w 2014r.  dla  uczniów wszystkich klas objętych programem  jest jednolite i wynosi  539  zł netto na osobę w rodzinie.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń z pomocy społecznej, jeśli rodzina z nich korzysta.

W sytuacjach uzasadnionych (trudna sytuacja rodzinna) można złożyć wniosek, mimo że dochód przekracza kryterium dochodowe.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW BĘDZIE PODANY
W NAJBLIŻSZYM CZASIE .

 WNIOSKI BĘDĄ DO POBRANIA W SEKRETARIACIE SZKOŁY.

 Szczegółowych informacji udziela pedagog szkolny.

wniosek o wyprawkę-uczniowie niepełnosprawni(pobierz)
wniosek o wyprawkę-poza kryterium(pobierz)
WNIOSEK_ZWROT KOSSZTÓW ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW-kryterium dochodowe (pobierz)

Dodaj komentarz

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status