X TURNIEJ SZACHOWY IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W SIERCZY

X TURNIEJ SZACHOWY
KRÓLOWEJ JADWIGI
W SIERCZY
W CZASIE XII FESTYNU RODZINNEGO

Cel zawodów:                         

Popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży,
Popularyzacja sportu szachowego w Sierczy.

Patronat honorowy:

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka.                                              

Patronat medialny:

wieliczkacity.pl, Panorama Powiatu Wielickiego, Głos Wielicki.

Organizatorzy:

Szkoła Podstawowa im.  Królowej Jadwigi w Sierczy,
Wydział Kultury, Turystyki i Sportu UMiG Wieliczka,

Termin:

08.06.2019r. (sobota), godzina 10:00 Obecność na Sali gry należy potwierdzić do 9:30. Uroczyste rozpoczęcie o godz. 10:00. Zakończenie ok. godz. 16:00.

Miejsce gry:

Szkoła Podstawowa im.  Królowej Jadwigi w Sierczy.

System rozgrywek:

Turniej zostanie rozegrany w 3 grupach:

                                               Gr A: dzieci urodzone w roku 2011 i mł. z rankingiem co najwyżej 1400,

                                               Gr B: dzieci urodzone w roku 2004i mł. z rankingiem co najwyżej 1400

                                               GR C: OPEN- wszyscy chętni, zgłoszony do FIDE

Wszystkie grupy będą grały systemem szwajcarskim na dystansie  7 rund.

Tempo gry:

GR A i B: 30 minut na partię dla zawodnika. W turnieju będzie można uzyskać maksymalnie IV kategorie szachowe.
GR C: 15 minut na zawodnika

Zgłoszenia przyjmuje:

Uczestnictwo należy zgłosić przez serwis http://www.chessarbiter.com lub przez e – mail: do dnia 5 czerwca 2019r.
Łączny limit miejsc we wszystkich grupach wynosi 100!

Wpisowe:

30 zł, (20- uczniowie SP w Sierczy, a także dzieci z OP przy SP w Sierczy) będzie zbierane na sali gry podczas potwierdzania obecności. Wpisowe zawiera opłatę klasyfikacyjno- rankingową. Zawodnicy z co najmniej 3 kategorią i nie posiadający przynależności klubowej w CR-PZSzach płacą wpisowe o 10 zł wyższe!

Przy zgłoszeniu prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko zawodnika, pełna data urodzenia, klub.

Nagrody:

Puchary dla 3 najlepszych osób w każdej grupie. Dyplomy uczestnictwa dla każdego zawodnika. Nagrody rzeczowe dla co najmniej 20% zawodników w każdej grupie.

Uwagi:

  • W turnieju obowiązują aktualne przepisy FIDE i PZSzach.
  • Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora zawodów.
  • Uczestnicy turnieju ubezpieczają się samodzielnie. Organizator nie zapewnia opieki wychowawczej. Za zachowanie zawodników odpowiadają ich opiekunowie.
  • Udział w turnieju oznacza zgodę na publikację danych oraz wizerunku (zdjęcia) w materiałach organizatora na potrzeby dokumentacji oraz promocji zawodów. Udział w turnieju oznacza akceptację regulaminu przez opiekunów prawnych dziecka.
  • Nagrody nie odebrane podczas zakończenia przepadają.
  • W czasie zawodów czynny będzie bufet z kawą, herbatą, a także daniami z grilla.
  • Dla uczestników dostępne będą place zabaw na terenie szkoły.

Serdecznie zapraszamy!

Komunikat wersja pdf