Dyżury nauczycieli

27 marca 2019r. (środa) w godz. 17.00-20.00, dyżury nauczycieli dla rodziców.

 

Godziny dyżurów:

17:00-18:30 Pierwsza tura: klasy 1-3 wychowawcy.

17:45-19:15 Druga tura: nauczyciele uczący zarówno w klasach 1-3 jak i 4-8 oraz pedagog, psycholog, logopeda.

18:30-20:00 Trzecia tura: klasy 4-8 wychowawcy i przedmiotowcy.

 

Sale dla klas I-III godz. 17:00-18:30

sala 14 –  A. Gabryś 1a

sala 27 –  M. Gintowt 2b

sala 4 – M. Dzido 1b

sala 5 –  A. Szewczyk 2c

sala 16 –  I. Sampolska 3b

sala 30 –  U. Michalik 2a

sala 26 –  M. Rachwał 3a

 

Sale dla klas IV-VIII 18:30-20:00

sala 4 –  J. Major 4c

sala 5 –  B. Ptak 5a

sala 14 –  A. Janusz 4b

sala 15  – K. Baryczka 5b

sala 16  – J. Kamisińska 4a

sala 26 –  E. Czyż 5c (nauczyciel nieobecny – urlop)

sala 13 –  L. Prokopowicz 6a

sala 30 –  M. Hebda 7a

sala 27 – T. Ozga 8b

sala 28  Renata Łanoszka 8a

 

Specjaliści:

Logopeda p. Magdalena Janeczek 16.00-17.45

Psycholog p. Katarzyna Podstawa 17:00-19:45

Pedagog p. Aneta Spisak, 17.00-18.30

Terapeuta p. Natalia Górecka, 17:30- 19:00