Kangur Matematyczny 2018

Podział na sale

kangur-sale

Lista osób zapisanych- 01.02.2018

Małopolskie Stowarzyszenie Matematyczne KANGUR ma przyjemność poinformować, że
15 marca 2018 roku
odbędzie się w Polsce dwudziesta siódma edycja
Międzynarodowego Konkursu Matematycznego
KANGUR 2018

plakat

Materiały do przeczytania:

Dodatkowe informacje

Oświadczenie rodzica

Karta odpowiedzi-  Kod Szkoły  KWAX

Konkurs odbędzie się w czwartek 15 marca 2018r. (ze względów organizacyjnych najprawdopodobniej o godzinie 8:00). Zbiórka około 15 minut wcześniej (sala zostanie podana w późniejszym terminie).
Razem ze zgodą  (oświadczeniem rodzica) proszę o przyniesienie 9zł zgodnie z regulaminem konkursu.
Zgody wraz z (najlepiej) wyliczoną kwotę proszę dostarczyć do wychowawcy (w klasach 1-3), P. Barbary Ptak lub koordynatora konkursu (P. Kamil Baryczka) w nieprzekraczalnym terminie 29 stycznia. Każdy uczestnik zgłoszony w podanym terminie otrzyma „zakręcone druciki” pokazane na filmiku: http://www.kangur-mat.pl/image/upominek2018-film.mp4

Kwotę za udział w konkursie należy przelać na konto organizatorów przed konkursem, dlatego nie ma możliwość zwrotu podanej kwoty w przypadku nie przyjść na konkurs!
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej:
http://www.kangur-krakow.pl/news.php

Konkurs odbywa się w czterech grupach (w zależności od klasy):
Żaczek: klasy 1 i 2 (nie ma osobnej klasyfikacji dla uczniów klasy 1),

Maluch: klasy 3 i 4,

Benjamin: klasy 5 i 6,

Kadet: klasy 7 i 2 klasa gimnazjum

Zadania z kilku poprzednich lat

Wybrane (ważne) punkty z instrukcji:

Karty odpowiedzi można wcześniej pokazać uczniom; warto też zapoznać uczestników konkursu z instrukcją ich wypełniania – w szczególności z koniecznością stosowania długopisu z czarnym tuszem. W celu uniknięcia pomyłek w czasie konkursu zaleca się ćwiczenie wypełniania kart odpowiedzi na ich kserokopiach.

Po wypełnieniu pierwszej strony karty odpowiedzi przez wszystkich uczestników należy rozdać testy uczniom i od tego momentu liczyć czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań: 75 minut. Nie wolno tego czasu przedłużać. Uczestnik KANGURA nie powinien opuścić sali przez pierwszą godzinę trwania konkursu, a uczestnik ŻACZKA przez pierwsze 40 minut trwania konkursu. W wyjątkowych sytuacjach uczestnik, wychodząc wcześniej, pozostawia test w sali.

Podczas konkursu zabronione jest korzystanie z kalkulatorów i technicznych środków łączności.

Elementem konkursu jest prawidłowe wypełnienie przez uczestników kart odpowiedzi.

Zestawy z zadaniami są własnością uczestników – uczniowie mogą je zatrzymać (wynieść z sali) dopiero po godzinie 10.00 w dniu Konkursu. W szkołach, w których Konkurs skończy się przed godziną 10.00, Komisja Szkolna zbiera zestawy zadań i odda je uczestnikom w późniejszym terminie. – jeżeli u nas w szkole konkurs zaczniemy o godzinie 8 (zgodnie z informacją) to każdy uczestnik podpisze na początku swoje kartki z zadaniami i będzie je mógł odebrać po godzinie 10 tego samego dnia lub w innym dogodnym terminie.