Komunikat

Szanowni Rodzice,

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych będzie 30 kwietnia 2020 r. o godz. 9.00 w budynku szkoły, oraz zostaną Państwo poinformowani telefonicznie lub mailowo.

Przypominamy również o potwierdzeniu przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w terminie od 4 – 6 maja 2020 r., załącznik dostępny w zakładce rekrutacja 2020/2021. Wypełnione i podpisane potwierdzenie należy przesłać na maila szkoły  (skan lub zdjęcie). Można również potwierdzenie woli dostarczyć w formie papierowej do skrzynki umieszczonej w budynku szkoły w godzinach od 7.00 do 14.00.
Ruszyła również rekrutacja na świetlicę, formularz dostępny jest na stronie szkoły w zakładce świetlica, uzupełnione i podpisane zgłoszenie proszę przesłać na maila szkoły  (skan lub zdjęcie).

W razie pytań proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny pod numerem 662-274-682

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły

Renata Bachowska