KOMUNIKAT DOTYCZĄCY REKRUTACJI _ 2020/2021

Informujemy uprzejmie, że w związku z zawieszeniem zajęć w przedszkolach i szkołach oraz wprowadzonymi wymogami bezpieczeństwa na terenie kraju, w rekrutacji do przedszkoli i szkół istnieje możliwość zdalnego składania wniosków z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej:

1) w rekrutacji do przedszkoli – w postaci skanów podpisanych wniosków wydrukowanych z systemu naborowego wraz z załącznikami;

2) w rekrutacji do szkół – w postaci skanów podpisanych zgłoszeń/wniosków wydrukowanych ze strony internetowej właściwej szkoły wraz z załącznikami.

Należy jednak pamiętać, by skany dokumentów rekrutacyjnych przesyłać na właściwe adresy poczty elektronicznej:
– przedszkola/szkoły pierwszego wyboru w przypadku rekrutacji do przedszkoli,
– szkoły w przypadku rekrutacji do klas I szkół podstawowych.

Ponadto istnieje również możliwość umówienia spotkania po ustaleniu telefonicznym pod numerem 662274682 w szkole celem szybkiego i sprawnego złożenia wniosku rekrutacyjnego.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sierczy