KONKURS PLASTYCZNY NA PROJEKT KARTKI BOŻONARODZENIOWEJ

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce

ogłasza

KONKURS PLASTYCZNY NA PROJEKT KARTKI BOŻONARODZENIOWEJ

Dla kogo?

W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie klas I-VII.

Co należy wykonać?

Praca plastyczna związana z tematem konkursu. Interpretacja tematu dowolna i zależna od dziecka wykonującego pracę. Praca wykonana odręcznie i indywidualnie przez uczestnika. Technika wykonania pracy – dowolna, płaska, format A4 (orientacja pionowa lub pozioma).

Na kiedy?

Prace należy składać w terminie od 6 do 16 listopada 2017 r. u opiekunów SKO – pani Urszuli Michalik lub Agnieszki Gabryś

W jakim celu?

Wybrane prace zostaną wykorzystane jako wzór kartki świątecznej Małopolskiego Banku Spółdzielczego.

Autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody i dyplomy.

W każdej kategorii wiekowej (klasy I-III i IV-VII)

I miejsce – 150 zł

II miejsce – 100 zł

III miejsce – 50 zł

Kwoty będą przekazane na książeczki SKO laureatów konkursu.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Do pracy należy dołączyć oświadczenie: oswiadczenie-konkurs-bank-spoldzielczy