KONKURS POETYCKI

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie poetyckim. Napisz wiersz o patronce naszej szkoły, Królowej Jadwidze. Podpisaną pracę przynieś do p. Moniki Rachwał lub p. Agnieszki Wójcik-Gut do dnia 31 maja 2019r. Wiersze będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych: przedszkolaki, uczniowie klas I-III, uczniowie klas IV-V oraz klasy VI-VIII. W każdej kategorii zostanie przyznana nagroda główna oraz wyróżnienie. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się na Festynie Rodzinnym 8 czerwca 2019r.

Serdecznie zapraszamy!