KONKURS SKO – zmiana terminu!

UWAGA! UWAGA! UWAGA!

CZŁONKOWIE SKO!

OGŁASZAMY KONKURS PLASTYCZNY

NA PLAKAT
ZACHĘCAJĄCY DO OSZCZĘDZANIA

KONKURS KIEROWANY JEST
DO KLAS I-III ORAZ KLAS IV-VI

NA ZWYCIĘZCÓW CZEKAJĄ

ATRAKCYJNE NAGRODY

Prace konkursowe należy wykonać
w formacie A3 dowolną techniką
i oddawać do Pani Agnieszki Gabryś lub Pani Urszuli Michalik
do dnia 28.11.2016 r. (poniedziałek).

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status