Krakowska Matematyka

Jak co roku uczniowie naszej szkoły przygotowują się, m in. w ramach koła matematycznego, do wzięcia udziału w konkursie matematycznym  ,,Krakowska matematyka”.
Celem konkursu jest popularyzacja matematyki na tle historii i obecnych wydarzeń dotyczących Krakowa oraz stworzenie możliwości wykazania się  przez uczniów uzdolnieniami matematycznymi.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV, V i VI szkół podstawowych województwa małopolskiego.
Zadania konkursowe są dostosowane do poziomu wiekowego.

Tegoroczny temat konkursu to  „100 lat Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

Mamy nadzieję, że tegoroczny etap szkolny konkursu, odbywający się  22 listopada 2018 r. (czwartek),  zaowocuje finalistami w konkursie na etapie wojewódzkim. 

Regulamin: https://www.krakowskamatematyka.malopolska.pl/dokumenty/Regulamin_Krakowska_Matematyka.pdf

Oświadczenie rodzica: pobierz