“Mój szkolny strój” – szkolny konkurs na projekt stroju szkolnego ucznia Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sierczy

Zapraszamy wszystkich uczniów klas 1-3 i 4-8 do wzięcia udziału w konkursie na projekt stroju szkolnego codziennego i galowego. Każdy uczeń może zgłosić do konkursu jedną pracę. Praca musi być wykonana samodzielnie w technice dowolnej, w formacie A4.

Prace (podpisane na odwrotnej stronie: imię, nazwisko, klasa)  należy dostarczyć do dnia 9 września 2019 r. do p. Barbary Malawskiej (nauczyciel plastyki) lub do p. Teresy Zabłockiej (wychowawca świetlicy).

Finał konkursu i wernisaż najciekawszych prac planowany jest na 11 września 2019 r. (zebranie rodziców), na którym odbędzie się głosowanie rodziców. W dniach od 12-18 września br. odbędzie się głosowanie uczniów. Projekt z największą liczbą głosów rodziców oraz uczniów zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Samorządowi Uczniowskiemu, Radzie Rodziców i Radzie Pedagogicznej. Wybrany projekt zostanie wprowadzony jako obowiązujący strój w Szkole Podstawowej w Sierczy.

Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody – główna nagroda to bon do Decathlonu o wartości 200 zł.

dav