OBIEKTYWNIE O ŚMIECIACH

 

INFORMACJA

W ZWIĄZKU Z TYM, IŻ 27.05.2016R JEST DNIEM WOLNYM OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH PRACE NA KONKURS FOTOGRAFICZNY „OBIEKTYWNIE O ŚMIECIACH” MOŻNA SKŁADAĆ DO DNIA 30.05.2016R. (PONIEDZIAŁEK)

 

konkurs_smieci_maly

 

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„OBIEKTYWNIE O ŚMIECIACH”

W ramach projektu „Ekologicznie zakręceni”- edukacja ekologiczna dzieci i dorosłych, dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Krakowie oraz przez Gminę Wieliczka.

 

Cel konkursu: Podnoszenie wiedzy i świadomości ekologicznej w oparciu o aspekt zanieczyszczenia i ochrony środowiska.

Temat konkursu: Przedstawienie  problemu śmieci w naszym bliskim otoczeniu

Charakterystyka konkursu:

Konkurs zostanie przeprowadzony z podziałem na dwie kategorie wiekowe:

I  kategoria – dzieci oddziałów przedszkolnych

II kategoria – uczniowie szkoły podstawowej klas I-VI

Przepisy ogólne:

  1. Każdy autor może złożyć na konkurs dwie fotografie o tematyce zgodnej z konkursem.
  2. Fotografie powinny być w formacie minimum 15×21.
  3. Prace należy składać do dnia 27.05.2016r w sekretariacie szkoły.
  4. Złożone prace nie będą zwracane.
  5. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz dla celów marketingowych związanych z promocją Konkursu.

 

Zasady oceny i wybór zwycięzców:

  1. Oceny zdjęć , ich wykonania i oryginalnego podejścia do tematu dokona komisja wybrana na potrzeby konkursu.
  2. W każdej kategorii zostaną przyznane 3 nagrody główne za zajęcie I, II, III miejsca oraz po pięć wyróżnień .
  3. Do zdjęcia należy dołączyć metryczkę zawierającą: imię i nazwisko autora zdjęcia, kategorię wiekową, temat zdjęcia.

Pokonkursowa wystawa prac oraz wręczenie nagród będzie miało miejsce 11.06.2016r.

podczas IX Festynu Rodzinnego pt:” Zarażamy ekologią”.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Na zwycięzców oraz osoby wyróżnione czekają  atrakcyjne nagrody!

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status