PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OD 25 MAJA

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA
w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sierczy
w czasie realizacji zajęć opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych
dla uczniów klas I-III oraz konsultacji dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej
oraz konsultacji dla uczniów szkoły podstawowej

w okresie epidemii COVID-19.

 

Więcej informacji tutaj