Zaproszenie do składania ofert na usługę cateringową

catering17

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Sierczy zaprasza do składania ofert cenowych dot. świadczenia usług polegających na dostarczeniu posiłków w formie cateringu dla dzieci z oddziałów przedszkolnych.

Termin realizacji zamówienia: okres 12 miesięcy 2018 r.
Termin przesłania oferty cenowej: do 8.12.2017 r. do godz. 14.00
Termin rozstrzygnięcia: 12.12.2017 r. godz. 14.00

Termin podpisania umowy: 15.12.2017 r. do godz. 14.00
Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły podstawowej do którego należy także zgłaszać oferty:
tel. tel/fax.12 6515497

Siercza 428
32-020 Wieliczka
www.sp-siercza.pl

Więcej szczegółów w załączniku