Zajęcia sportowe w I a i II a

Jak dobrą zabawą jest sport! mogli się przekonać uczniowie klas Ia i IIa biorąc udział w projekcie realizowanym przez Pana Adama Czerwińskiego przy współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki mającym na celu propagowanie różnych form ruchu wśród dzieci i młodzieży.

Zapraszamy do galerii