Chór

Chór istnieje od września 2007 roku, a jego skład zmienia się rokrocznie.

Chór szkolny powadzi Monika Hebda.

Zajęcia odbywają się co tydzień zamiennie: w środy w godz. 13:45-14:30 oraz czwartki w godz. 10:40-11:25.

Celem prowadzonych zajęć jest kształcenie umiejętności wokalnych i wrażliwości muzycznej dzieci.

Wspólna praca:

– sprzyja nawiązywaniu przyjaźni,

– kształci umiejętność pracy w grupie,

– uczy odpowiedzialności,

– dostarcza radości ze wspólnego śpiewania.

Dzieci mają możliwość zaprezentowania swych umiejętności na uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych.