Dyskusyjny Klub Książki

Nie zgłosili się uczniowie, którzy chcieliby należeć do DKK w roku szkolnym 2019/2020, dlatego chwilowo Klub zawiesza działalność. 

Joanna Kmiecik