Egzamin ósmoklasisty

Szanowni rodzice oraz uczniowie klasy ósmej!

Zapraszamy do zapoznania się z:

  1. Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021: https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200820%20E8%20Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf
  2. Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021: roku:https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200820%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf
  3. Informacją o sposobie organizacji i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty obowiązującą w roku szkolnym 2020/2021: https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200901%20E8%20Informacja%20CAL.pdf

 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu

Aneta Spisak,
pedagog szkolny

Lidia Prokopowicz,
wychowawczyni klasy 8