Egzamin ósmoklasisty

Szanowni rodzice oraz uczniowie klasy ósmej!

Zapraszamy do zapoznania się z:

Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/20201: https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20190806%20E8%20EG%20Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf

Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2020 roku: https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20190806%20E8%20EG%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf

Informacją o sposobie organizacji i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty obowiązującą w roku szkolnym 2019/2020: https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20190826%20E8%20Informacja%20o%20sposobie%20organizacji%20i%20przeprowadzania%202019_2020.pdf

 

W razie pytań zapraszam do kontaktu

Aneta Spisak
pedagog szkolny