Historia Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sierczy

Nasza szkoła jest najmłodszą samorządową szkołą podstawową w gminie Wieliczka. 

Została założona w 1994 roku.

Wcześniej uczniowie z naszej miejscowości uczyli się w szkołach wielickich. Starano się o szkołę w Sierczy długi czas i wielu ludzi zasłużyło się w jej powstanie. W tym miejscu należy wspomnieć o staraniach radnego Pana  Zbigniewa Zarębskiego i sołtysa wsi Pani Ireny Płoskonki,  a także wielu innych mieszkańców Sierczy i ludzi nam przychylnych.

1 września 1994 r. do naszej szkoły przyszli nowi uczniowie z Sierczy, Grabówek i Rożnowej. W tym dniu odbyło się uroczyste otwarcie naszej placówki, a dokonali tego: kardynał Franciszek Macharski, który poświęcił budynek szkolny, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Wieliczka Zbigniew Zarębski oraz Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka – Józef Duda.

Uczniowie rozpoczęli naukę w ośmiu oddziałach i tak było do roku szkolnego 1999/2000. Wtedy to na skutek wprowadzenia reformy oświaty w Polsce, nasza szkoła stała się sześcioklasową placówką. Rok wcześniej otwarto „oddział zerowy”.

Szkoła mieści się w nowoczesnym i przestronnym budynku, przy niej znajduje się kompleks boisk sportowych.

Warto też podkreślić, że w szkole funkcjonuje :
– stołówka,
– świetlica,
– dobrze wyposażona biblioteka i czytelnia.

Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły była budowa nowej sali gimnastycznej, której otwarcie miało miejsce w lutym 2011 roku. Na sali gimnastycznej mieści się ścianka wspinaczkowa, a korzystać z niej mogą  nie tylko nasi uczniowie.

W kolejnym roku szkolnym (2011/2012)  otworzono w naszej placówce oddziały przedszkole dla dzieci od 3 lat (wyremontowano pomieszczenia po zastępczej sali gimnastycznej i utworzono trzy nowe sale dla najmłodszych dzieci).  W kolejnym roku szkolnym otwarto pierwszy w szkole oddział integracyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym. Obecnie jest sześć oddziałów przedszkolnych, w tym dwa integracyjne.

W roku 2012/2013 powstał przed szkołą plac zabaw dla dzieci przedszkolnych i szkolnych, który planujemy rozbudować.

Nasza szkoła systematycznie rozwija się. Dokonujemy ewaluacji swoich działań i planujemy dalsze kierunki rozwoju. Dostosowujemy się do potrzeb, zarówno pod względem bazy, jak i wymogów edukacyjnych i środowiskowych.

Patronką naszej szkoły została Królowa Jadwiga. Najpierw przeprowadzono konsultacje, następnie Rada Pedagogiczna podjęła stosowną uchwałę. W dniu 27 listopada 1997 r. Rada Miasta i Gminy Wieliczka przyjęła uchwałę o nadaniu imienia naszej szkole, a 21 lutego 1998 r. odbyła się uroczystość, podczas której nadano imię Królowej Jadwigi naszej szkole, poświęcono sztandar szkolny i wykonano hymn szkolny skomponowany na tę okazję.

Dyrektorami naszej szkoły byli:

– Zbigniew Fic,

– Halina Twardosz,

– Robert Gabryś,

– Halina Machna

– od 1 września 2007 r. do dzisiaj funkcję dyrektora pełni Renata Bachowska.