Kalendarz spotkań

Kalendarz spotkań z Rodzicami dzieci szkoły podstawowej

w roku szkolnym 2017/2018

l.p. Data Cel spotkania Uwagi
1. 12 wrzesień 2017r

wtorek

 

 

Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2017/2018 1. Podział godzin, system zmianowy, świetlica

2. Oferta zajęć pozalekcyjnych,

3. Ubezpieczenie dzieci,

4. Kalendarz roku szkolnego,

5. Plan pracy na rok 2017/18

6. Program wychowawczo-profilaktyczny

7. Konsultacja dodatkowych dni wolnych od zajęć

2. 15 listopad 2017r. środa

 

Osiągnięcia uczniów Dyżur nauczycieli

17.00 – 19.00

3. 6 grudzień 2017 r. środa godz.17.00

 

Wywiadówka Informacja o propozycji ocen za pierwsze półrocze
4. 21 grudzień 2017 r.

czwartek

Kiermasz świąteczny Indywidualne rozmowy
5. 24 styczeń 2018r. środa

 

Podsumowanie pracy za pierwsze półrocze
6. 27marzec 2018r. wtorek

 

Kiermasz świąteczny Indywidualne rozmowy
7.

 

11 kwietnia 2017 r

środa

Osiągnięcia uczniów Dyżur nauczycieli

17.00 – 19.00

 

8. 9 maj 2018r. środa godz.17.00

 

Wywiadówka Informacja o propozycji ocen na koniec roku
9. 9 czerwca 2018r. sobota XI Festyn Rodzinny 2018r.
10. 22 czerwiec 2018r. piątek

 

Podsumowanie całorocznej pracy

 

Każdy nauczyciel/wychowawca może indywidualnie ustalić dodatkowe terminy spotkań z Rodzicami danej klasy w zależności od potrzeb.