Kalendarz spotkań z Rodzicami

Kalendarz spotkań z Rodzicami dzieci szkoły podstawowej

w roku szkolnym 2017/2018

Lp.

Data Cel spotkania

Uwagi

1.

12 wrzesień 2017r.
wtorek

 

 

Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2017/2018 1. Podział godzin, system zmianowy, świetlica,
2. Oferta zajęć pozalekcyjnych,
3. Ubezpieczenie dzieci,
4. Kalendarz roku szkolnego,
5. Plan pracy na rok 2017/18
6. Program wychowawczo-profilaktyczny,
7. Konsultacja dodatkowych dni wolnych od zajęć.

2.

 

15 listopad 2017r. środa

 

Osiągnięcia uczniów Dyżur nauczycieli
17.00 – 20.00wychowawcy prześlą informację  o godz. dyżuru poszczególnych nauczycieli

3.

Klasy 4-7 6 grudzień 2017 r.
środa godz.17.30

Klasy 1-3 7 grudzień 2017 r.
czwartek godz. 17.30

Wywiadówka Informacja o propozycji ocen za pierwsze półrocze

4.

21 grudzień 2017 r.czwartek

Kiermasz świąteczny Indywidualne rozmowy

5.

Klasy 4-7 24 styczeń 2018r.
środa godz. 17.30

Klasy 1-3  25 styczeń 2017 r.
czwartek godz. 17.30

Podsumowanie pracy za pierwsze półrocze

6.

27marzec 2018r. wtorek

Kiermasz świąteczny Indywidualne rozmowy

7.

 

11 kwietnia 2017 r. środa

Osiągnięcia uczniów Dyżur nauczycieli
17.00 – 20.00wychowawcy prześlą informację o godz. dyżuru poszczególnych nauczycieli

8.

Klasy 4-7 9 maj 2018r.
środa godz.17.30Klasy 1-3  10 maj 2017 r.
czwartek godz. 17.30
Wywiadówka Informacja o propozycji ocen na koniec roku

9.

9 czerwca 2018r. sobota

XI Festyn Rodzinny 2018r.

10.

22 czerwiec 2018r. piątek

 

Podsumowanie całorocznej pracy

Każdy nauczyciel/wychowawca może indywidualnie ustalić dodatkowe terminy spotkań z Rodzicami danej klasy w zależności od potrzeb.