Kalendarz spotkań z Rodzicami

Kalendarz spotkań z Rodzicami dzieci szkoły podstawowej

w roku szkolnym 2018/2019

l.p.

Data

Cel spotkania

Uwagi

1

13 wrzesień 2018 r. czwartek

17.00 – klasy I-III z wychowawcą

18.00 – zebranie ogólne

18.30 – klasy IV – VIII z wychowawcą

Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2018/2019

1. Podział godzin, system zmianowy, świetlica

2. Oferta zajęć pozalekcyjnych,

3. Ubezpieczenie dzieci,

4. Kalendarz roku szkolnego,

5. Plan pracy na rok 2018/19

6. Program wychowawczo-profilaktyczny,

7. Konsultacja dodatkowych dni wolnych od zajęć.

2

14 listopad 2018 r. środa

Osiągnięcia uczniów

Dyżur nauczycieli 17.00 – 20.00 wychowawcy prześlą informację o godz. dyżuru poszczególnych nauczycieli

3

Klasy 4-8 5 grudzień 2018 r. środa godz.17.30

Klasy 1-3 6 grudzień 2018 r. czwartek godz. 17.30

Wywiadówka

Informacja o propozycji ocen za pierwsze półrocze

4

20 grudzień 2018 r. czwartek

Kiermasz świąteczny

Indywidualne rozmowy

5

Klasy 4-7 6 luty 2019 r. środa godz. 17.30

Klasy 1-3 7 luty 2019 r. czwartek godz. 17.30

Podsumowanie pracy za pierwsze półrocze

6

27 marca 2019 r. środa

Osiągnięcia uczniów

Dyżur nauczycieli 17.00 – 20.00 wychowawcy prześlą informację o godz. dyżuru poszczególnych nauczycieli

7

16 kwietnia 2019 r. wtorek (proponowany termin może ulec zmianie)

Kiermasz świąteczny

Indywidualne rozmowy

8

Klasy 4-7 8 maj 2019 r. środa godz.17.30

Klasy 1-3 9 maj 2019 r. czwartek godz. 17.30

Wywiadówka

Informacja o propozycji ocen na koniec roku

9

8 czerwca 2019 r. sobota

XII Festyn Rodzinny 2019r.

10

19 czerwiec 2019 r. środa

Podsumowanie całorocznej pracy

Każdy nauczyciel/wychowawca może indywidualnie ustalić dodatkowe terminy spotkań z Rodzicami danej klasy w zależności od potrzeb. Informację o spotkaniu należy przedstawić dyrektorowi szkoły.