Kalendarz spotkań z Rodzicami

Kalendarz spotkań z Rodzicami dzieci
Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sierczy
w roku szkolnym 2021/2022

Lp.

Data

Cel spotkania

Uwagi

1.

1 wrzesień

Organizacja pracy szkoły-spotkania z wychowawcami

 

2.

8 wrzesień 2021r

środa godz. 17.00 kl 1-3

18.30 kl 4-8

Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2021/2022

1. Podział godzin, system zmianowy, świetlica

2. Oferta zajęć pozalekcyjnych,

3. Ubezpieczenie dzieci,

4. Kalendarz roku szkolnego,

5. Plan pracy na rok 2021/22

6. Program wychowawczo-profilaktyczny

7. Konsultacja dodatkowych dni wolnych od zajęć

3.

20 październik 2021r. środa

godz. 17.00

Osiągnięcia uczniów

Dyżur nauczycieli

17.00 – 20.00

wychowawcy prześlą informację o godz. dyżuru poszczególnych nauczycieli

4.

22 grudzień 2021 r. środa godz.17.00

Wywiadówka

Informacja o zagrożeniach ocenami ndst za pierwsze półrocze oraz osiągnięciach uczniów

5.

16 luty 2022r. środa godz. 17.00

Podsumowanie pracy za pierwsze półrocze

Pedagogizacja

6.

6 kwiecień 2022 r

środa godz.17.00

Osiągnięcia uczniów

Dyżur nauczycieli

17.00 – 20.00

wychowawcy prześlą informację o godz. dyżuru poszczególnych nauczycieli

7.

18 maj 2022r. środa godz. 17.00

Wywiadówka

Informacja o propozycji ocen na koniec roku

8.

24 czerwiec 2022r. piątek

Podsumowanie całorocznej pracy

 

Każdy nauczyciel/wychowawca może indywidualnie ustalić dodatkowe terminy spotkań z Rodzicami danej klasy w zależności od potrzeb. Informację o spotkaniu należy przedstawić dyrektorowi szkoły. Ze względu na zagrożenie Covid-19 spotkania mogą być prowadzone w systemie zdalnym po uprzednim uzgodnieniu z dyrektorem. Wychowawców proszę o wdrażanie spotkań trójstronnych uczeń- rodzic-nauczyciel.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status