Kalendarz spotkań z Rodzicami

Kalendarz spotkań z Rodzicami dzieci szkoły podstawowej

w roku szkolnym 2019/2020

l.p. Data Cel spotkania Uwagi
1 11 wrzesień 2019r

środa godz. 17.00

 

 

Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2019/2020 1. Podział godzin, system zmianowy, świetlica

2. Oferta zajęć pozalekcyjnych,

3. Ubezpieczenie dzieci,

4. Kalendarz roku szkolnego,

5. Plan pracy na rok 2019/20

6. Program wychowawczo-profilaktyczny

7. Konsultacja dodatkowych dni wolnych od zajęć

2 23 październik 2019r. środa

godz. 17.00

Osiągnięcia uczniów Dyżur nauczycieli

17.00 – 20.00

wychowawcy prześlą informację  o godz. dyżuru poszczególnych nauczycieli

3 11 grudzień 2019 r. środa godz.17.00 Wywiadówka Informacja o propozycji ocen za pierwsze półrocze
4 16 grudzień 2019 r.

czwartek godz.17.00

Kiermasz świąteczny Indywidualne rozmowy
5 22 styczeń 2020r. środa godz. 17.00 Podsumowanie pracy za pierwsze półrocze  
6 11 marzec 2020 r

środa godz.17.00

Osiągnięcia uczniów Dyżur nauczycieli

17.00 – 20.00

wychowawcy prześlą informację o godz. dyżuru poszczególnych nauczycieli

7 7 kwiecień 2020r. wtorek godz.17.00 Kiermasz świąteczny Indywidualne rozmowy
8 20 maj 2020r.  środa godz.17.00 Wywiadówka Informacja o propozycji ocen na koniec roku
9 5 czerwca 2020r. sobota XII Festyn Rodzinny 2020r.  
10 26 czerwiec 2020r. piątek Podsumowanie całorocznej pracy  

Każdy nauczyciel/wychowawca może indywidualnie ustalić dodatkowe terminy spotkań z Rodzicami danej klasy w zależności od potrzeb. Informację o spotkaniu należy przedstawić dyrektorowi szkoły.