Kalendarz spotkań z Rodzicami

Kalendarz spotkań z Rodzicami dzieci
Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sierczy
w roku szkolnym 2020/2021

l.p. Data Cel spotkania Uwagi
1. 27 sierpień 2020r.

godz. 17.15 kl 1-3

godz. 18.15 kl 4-8

Organizacja pracy szkoły w związku z Covid -19 Na Webex Cisco
2. 28 sierpień 2020r.

godz. 17.00 OP

Organizacja pracy oddziałów przedszkolnych w związku z Covid 19 Na Webex Cisco
3. 1 wrzesień Organizacja pracy szkoły-spotkania z wychowawcami Na Webex Cisco
4. 18 wrzesień 2020r

środa godz. 17.30

 

 

Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2020/2021 1. Podział godzin, system zmianowy, świetlica

2. Oferta zajęć pozalekcyjnych,

3. Ubezpieczenie dzieci,

4. Kalendarz roku szkolnego,

5. Plan pracy na rok 2020/21

6. Program wychowawczo-profilaktyczny

7. Konsultacja dodatkowych dni wolnych od zajęć

5. 21 październik 2020r. środa

godz. 17.00

Osiągnięcia uczniów

(możliwość organizacji spotkań na Webex)

Dyżur nauczycieli

17.00 – 20.00

wychowawcy prześlą informację  o godz. dyżuru poszczególnych nauczycieli

6. 16 grudzień 2020 r. środa godz.17.00 Wywiadówka Informacja o zagrożeniach ocenami ndst za pierwsze półrocze
7. 29 styczeń 2021r. piątek godz. 17.00 Podsumowanie pracy za pierwsze półrocze  
8. 14 kwiecień 2021 r

środa godz.17.00

Osiągnięcia uczniów (możliwość organizacji spotkań na Webex) Dyżur nauczycieli

17.00 – 20.00

wychowawcy prześlą informację o godz. dyżuru poszczególnych nauczycieli

9. 19 maj 2021r. środa godz. 17.00 Wywiadówka Informacja o propozycji ocen na koniec roku
10 25 czerwiec 2021r. piątek Podsumowanie całorocznej pracy  

 

Każdy nauczyciel/wychowawca może indywidualnie ustalić dodatkowe terminy spotkań z Rodzicami danej klasy w zależności od potrzeb. Informację o spotkaniu należy przedstawić  dyrektorowi szkoły. Ze względu na zagrożenie Covid-19 spotkania mogą być prowadzone w systemie zdalnym.