Kalendarz spotkań z Rodzicami

Kalendarz spotkań z Rodzicami dzieci
Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sierczy
w roku szkolnym 2020/2021

l.p. Data Cel spotkania Uwagi
1. 27 sierpień 2020r.

godz. 17.15 kl 1-3

godz. 18.15 kl 4-8

Organizacja pracy szkoły w związku z Covid -19 Na Webex Cisco
2. 28 sierpień 2020r.

godz. 17.00 OP

Organizacja pracy oddziałów przedszkolnych w związku z Covid 19 Na Webex Cisco
3. 1 wrzesień Organizacja pracy szkoły-spotkania z wychowawcami Na Webex Cisco
4. 18 wrzesień 2020r

środa godz. 17.30

 

 

Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2020/2021 1. Podział godzin, system zmianowy, świetlica

2. Oferta zajęć pozalekcyjnych,

3. Ubezpieczenie dzieci,

4. Kalendarz roku szkolnego,

5. Plan pracy na rok 2020/21

6. Program wychowawczo-profilaktyczny

7. Konsultacja dodatkowych dni wolnych od zajęć

5. 21 październik 2020r. środa

godz. 17.00

Osiągnięcia uczniów

(możliwość organizacji spotkań na Webex)

Dyżur nauczycieli

17.00 – 20.00

wychowawcy prześlą informację  o godz. dyżuru poszczególnych nauczycieli

6. 16 grudzień 2020 r. środa godz.17.00 Wywiadówka Informacja o zagrożeniach ocenami ndst za pierwsze półrocze
7. 29 styczeń 2021r. piątek godz. 17.00 Podsumowanie pracy za pierwsze półrocze  
8. 14 kwiecień 2021 r

środa godz.17.00

Osiągnięcia uczniów (możliwość organizacji spotkań na Webex) Dyżur nauczycieli

17.00 – 20.00

wychowawcy prześlą informację o godz. dyżuru poszczególnych nauczycieli

9. 19 maj 2021r. środa godz. 17.00 Wywiadówka Informacja o propozycji ocen na koniec roku
10 25 czerwiec 2021r. piątek Podsumowanie całorocznej pracy  

 

Każdy nauczyciel/wychowawca może indywidualnie ustalić dodatkowe terminy spotkań z Rodzicami danej klasy w zależności od potrzeb. Informację o spotkaniu należy przedstawić  dyrektorowi szkoły. Ze względu na zagrożenie Covid-19 spotkania mogą być prowadzone w systemie zdalnym.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status