Zajęcia sportowe 2018/2019

SKS – prowadzący, nauczyciel WF – Arkadiusz Janusz

W roku szkolnym 2019/2020 swoją działalność kontynuuje Szkolne Koło Sportowe – SKS.
Zajęcia dedykowane są dla uczniów klas IV-VIII (rok urodzenia 2005-2010 ), którzy poprzez
uczestnictwo w tych zajęciach będą chcieli poprawić swoje umiejętności w różnych dyscyplinach
sportowych oraz przygotować się do zawodów sportowych organizowanych w ramach rozgrywek
Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz Igrzysk Dzieci.

 Poniedziałki godzina 7:00-8:00, 8:00-9:00 – Tenis stołowy
 Wtorki godzina 7:00-8:00, 8:00-9:00 – Tenis stołowy
 Środy godzina 7:00-8:00 – Zespołowe gry sportowe
 Czwartki godzina 7:00-8:00- Zespołowe gry sportowe

Ilość miejsc na zajęcia ograniczona. O zapisie na zajęcia decyduje nauczyciel prowadzący.