Zajęcia sportowe 2020/2021

SKS – prowadzący, nauczyciel WF – Arkadiusz Janusz

W roku szkolnym 2020/2021 swoją działalność kontynuuje Szkolne Koło Sportowe – SKS.
Zajęcia dedykowane są dla uczniów klas IV-VIII, którzy poprzez uczestnictwo w tych zajęciach będą chcieli poprawić swoje umiejętności w różnych dyscyplinach sportowych oraz przygotować się do zawodów sportowych organizowanych w ramach rozgrywek Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz Igrzysk Dzieci.

 Poniedziałki godzina 7:00-8:00- Tenis Stołowy / Badminton
 Wtorki godzina 7:00-8:00 – Tenis stołowy
 Środy godzina 15:10 – 15:55 – Badminton
 Czwartki godzina 7:00-7:50, 7:50- 8:45 – Tenis Stołowy / Zespołowe gry sportowe

Ilość miejsc na zajęcia ograniczona. O zapisie na zajęcia decyduje nauczyciel prowadzący.