Konkurs humanistyczny

Tematyka konkursu.

 

Mrok tajemnic nas otacza.

 

Etap I       –  Wszystko da się rozwiązać?

Etap II      –  Zagadki przeszłości.

Etap III   –   Świat pełen tajemnic.

 Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności uczestników

Do każdego etapu konkursu obowiązują wiadomości i umiejętności wynikające z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych (II etap edukacyjny w zakresie języka polskiego i historii) – rozporządzenie  Ministra  Edukacji   Narodowej  z  dnia 27 sierpnia   2012 r. (Dz. U. z 30 sierpnia 2012 r., poz. 977, z późn. zm.).

1. Znajomość tekstów kultury wskazanych w literaturze konkursu.

2. Stosowanie różnych form wypowiedzi pisemnych, w tym użytkowych.

3. Znajomość i przestrzeganie zasad poprawności językowej.

4. Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji.

5. Czytanie ze zrozumieniem różnych tekstów kultury, przekazów ikonicznych oraz tekstów  źródłowych.

6. Znajomość gatunków literackich i pojęć teoretycznych oraz zagadnień językowych niewykraczających poza podstawę programową kształcenia ogólnego w szkole podstawowej.

7. Określenie funkcji elementów tekstu przy użyciu odpowiedniej terminologii i wykorzystanie różnych kontekstów.

8. Znajomość pojęć, postaci, dat, faktów historycznych i realiów życia społecznego związanych z literaturą konkursu.

9. Umiejętność wyszukiwania głębszego sensu utworów literackich i rozumienie podstawowych środków artystycznego wyrazu.

10. Znajomość wyrażeń, zwrotów frazeologicznych, porzekadeł i przysłów związanych z tematyką konkursu.

11. Umiejętność analizy tekstów, formułowania opinii, argumentowania.

12. Własna aktywność twórcza.

13. Znajomość podstawowych pojęć związanych z tworzywem filmowym.

 

 

 Wykaz literatury obowiązującej uczestników:

W związku z dostępnością na rynku wydawniczym wielu wydań poniższych tytułów, dopuszcza się również inne niż wskazane wydania lektur.

Etap I

 1. Arthur Conan Doyle, Trzej studenci, [w:] tegoż, Przygody Sherlocka Holmesa, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2000, s. 107 – 122.
 2. Holmes Sherlock, [w:] Andrzej Z. Makowiecki, Słownik postaci literackich, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2000, s. 313 – 314.
 3. Małgorzata Musierowicz, Opium w rosole, Signum, Kraków 1992.
 4. Edmund Niziurski, Sposób na Alcybiadesa, Literatura, Łódź 2000.
 5. Hanna Ożogowska, Dziewczyna i chłopak, czyli heca na 14 fajerek, Akapit Press, Łódź 1997.
 6. Mark Twain, Książę i żebrak, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2005.
 7. Owce w sieci. 9 kreskówek, [online] www.sheeplive.eu.
 8. Detektywi Agathy Christie, [online] http://www.agathachristie.pl/detektywi.html
 9. Sir Arthur Conan Doyle – Zakładnik Sherlocka Holmesa, [online] http://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/879011/  [tekst artykułu, bez audycji].

Etap II

 1. Brandon Mull, Baśniobór, Grupa Wydawnicza WAB, Warszawa 2006.
 2. Adam Mickiewicz, To lubię, Świteź, [w:] tegoż, Wiersze, Czytelnik, Warszawa 1982, s. 30 – 36, 57 – 62.
 3. Zbigniew Nienacki, Pan Samochodzik i tajemnica tajemnic, Oficyna Wydawnicza WARMIA, Olsztyn 2000.
 4. Ewa Nowacka, Szubad żąda ofiary, Instytut Wydawniczy Nasza Księgarnia, Warszawa 1989.
 5. Jan Parandowski, Tułaczka Odyseusza, [w:] tegoż, Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian, PULS, Londyn, 1992, s. 253 – 266.
 6. Agnieszka Stelmaszyk, Kroniki Archeo. Tajemnica klejnotu Nefertiti, Wydawnictwo Zielona Sowa, Warszawa 2013.
 7. Percy Jackson i bogowie olimpijscy: Złodziej pioruna [film DVD], reż. Chris Columbus, 2010.

Uczestników obowiązuje również znajomość tekstów wymaganych w etapie I.

Etap III

 1. Władysław Kopaliński, Sfinks, Piramidy, [w:] tegoż, Koty w worku, czyli z dziejów pojęć i rzeczy, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2007, s. 42–43, 414 – 416.
 2. Maria Krüger, Godzina pąsowej róży, ISKRY, Warszawa 1979.
 3. Stanisław Lem, Trzej elektrycerze, [w:] tegoż, Bajki robotów, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1983, s. 7 – 13.
 4. Astrid Lindgren, Bracia Lwie Serce, Nasza Księgarnia, Warszawa 2013.
 5. Kornel Makuszyński, Przyjaciel wesołego diabła, Oficyna Wydawnicza GMP, Poznań 1995.
 6. Leopold Staff, Odys, [w:] Poezja polska. Antologia, t. II, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1973, s. 80 – 81.
 7. Opowieści z Narnii: Podróż Wędrowca do Świtu, [film DVD], reż. Michael Apted, 2010.

 Uczestników obowiązuje również znajomość tekstów wymaganych w etapie I oraz II.

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status