Liga Ochrony Przyrody

Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody działa nieprzerwanie od 1994r. Opiekunem koła jest pani mgr inż. Renata Łanoszka
Koło obejmuje uczniów klas III – VI.  Głównym celem działalności koła jest uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody i konieczność jej ochrony.

Zadania realizowane są poprzez:

– organizację doraźnych spotkań,

– pogadanek,

– udział w akcjach i kampaniach dotyczących ochrony środowiska,

– przygotowywanie dzieci do konkursów ekologicznych,

– dokarmianie zwierząt w okresie zimowym,

– aktualizację tematycznych gazetek ściennych.

 

Obejrzyj galerię Ligi Ochrony Przyrody:

lop6 lop5 lop4 lop3 lop2 lop