Pracownicy

PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W SIERCZY

 

Pracownicy administracji:
mgr Monika Luraniec – Główny Księgowy
mgr Karolina Kowal – Sekretarz Szkoły
Anna Anyż – Intendent / Referent
Ewa Jurek – Referent

Pracownicy obsługi:
Marek Bednarz – woźny
Izabela Biegun – sprzątająca
Małgorzata Bik – woźna oddziałowa
Barbara Cholewa – woźna oddziałowa
Lucyna Gromala – woźna oddziałowa
Katarzyna Jania – pomoc nauczyciela
Tomasz Jania – konserwator
Elżbieta Kuć – sprzątająca
Małgorzata Łyduch – sprzątająca
Ryszard Ozga – konserwator
Stanisława Rytwińska – sprzątająca
Katarzyna Śliwa – pomoc nauczyciela
Dorota Woźniak – robotnik do prac lekkich

Dodaj komentarz