Rada Rodziców

 

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KRÓLOWEJ JADWIGI

W SIERCZY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

Prezydium Rady Rodziców:

Przewodniczący: Katarzyna Hebda
Wiceprzewodniczący: Elżbieta Szwagrzyk Chorobik

Skarbnik: Marta Walentynowicz, Piotr Nyczyk
Sekretarz: Karolina Michalska, Anna Pyzik
Członek do spraw programu wychowawczo – profilaktycznego: Katarzyna Kudyba
Członek do spraw rozwoju i koncepcji pracy placówki: Monika Lembas

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: Karolina Windak
Członek: Elżbieta Mikuła
Członek: Grzegorz Batóg

 

 Wpłaty na Radę Rodziców można dokonać na konto nr 23 8619 0006 0011 0200 8455 0001

 ADRES E-MAIL: (nowy adres)

Rozliczenie pieniędzy Rady Rodziców w roku szkolnym 2015/16

Podsumowanie pracy Rady Rodziców w I semestrze 2014/2015

Dodaj komentarz