Rada rodziców

 

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KRÓLOWEJ JADWIGI

W SIERCZY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Prezydium Rady Rodziców:

Przewodniczący: Kaja Fujawa

Wiceprzewodniczący: Elżbieta Chorobik

Skarbnik SP: Aneta Mól

Skarbnik OP: Katarzyna Hebda

Sekretarz: Jessica Taylor-Kucia oraz Ewelina Polonka

Członek do spraw programu wychowawczego: Jolanta Bednarz

Członek do spraw programu profilaktyki: Anna Król

Członek do spraw rozwoju i koncepcji pracy placówki: Karolina Michalska

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: Wojciech Kulawik

Członek: Paweł Kowalski

Członek: Grzegorz Batóg

 

 Wpłaty na Radę Rodziców można dokonać na konto nr 23 8619 0006 0011 0200 8455 0001

 ADRES E-MAIL: (nowy adres)

Rozliczenie pieniędzy Rady Rodziców w roku szkolnym 2015/16

Podsumowanie pracy Rady Rodziców w I semestrze 2014/2015

Dodaj komentarz