Rada Rodziców

 

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KRÓLOWEJ JADWIGI

W SIERCZY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

Prezydium Rady Rodziców:

Przewodniczący: Katarzyna Hebda
Wiceprzewodniczący: Ewa Marciniak

Skarbnik: Marta Walentynowicz
Sekretarz: Andrzej Opyd
Członek do spraw programu wychowawczo – profilaktycznego: Anna Nędza
Członek do spraw rozwoju i koncepcji pracy placówki: Katarzyna Wiechczyńska/ Joanna Miąsko

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: Teresa Fajto
Członek: Michał Żyła
Członek: Agnieszka Morońska

 

 Wpłaty na Radę Rodziców można dokonać na konto nr 23 8619 0006 0011 0200 8455 0001

 ADRES E-MAIL: (nowy adres)

Rozliczenie wydatków Rady Rodziców za I półrocze w roku szkolnym 2019/2020 

Rozliczenie pieniędzy Rady Rodziców w roku szkolnym 2015/16

Podsumowanie pracy Rady Rodziców w I semestrze 2014/2015

Dodaj komentarz