Rada Rodziców

 

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KRÓLOWEJ JADWIGI

W SIERCZY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

Prezydium Rady Rodziców:
Przewodniczący: Katarzyna Hebda
Wiceprzewodniczący: Elżbieta Chorobik
Skarbnik: Marta Walentynowicz, Ewelina Polonka

Sekretarz: Karolina Michalska, Małgorzata Pyzik
Członek do spraw programu wychowawczo – profilaktycznego: Patrycja Góralczyk
Członek do spraw rozwoju i koncepcji pracy placówki: Zuzanna Mikosza

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Wojciech Kulawik
Członek: Karolina Windak
Członek: Grzegorz Batóg

 

 Wpłaty na Radę Rodziców można dokonać na konto nr 23 8619 0006 0011 0200 8455 0001

 ADRES E-MAIL: (nowy adres)

Rozliczenie pieniędzy Rady Rodziców w roku szkolnym 2015/16

Podsumowanie pracy Rady Rodziców w I semestrze 2014/2015

Dodaj komentarz