Rekrutacja 2023/2024

W szkole brak wolnych miejsc do naboru dzieci spoza obwodu.
 
ZAPISY I REKRUTACJA DO KLASY I SZKOŁY  PODSTAWOWEJ

W celu zapoznania się z ofertą szkoły należy skorzystać z platformy obsługującej proces rekrutacji, gdzie zamieszczone są wszelkie informacje oraz wzory dokumentów konieczne do wygenerowania i edycji zgłoszenia/wniosku.

 

Prosimy pamiętać, że:

  • wypełnione i wydrukowane zgłoszenie należy dostarczyć do szkoły podstawowej obwodowej,
  • wypełniony i wydrukowany wniosek należy dostarczyć do szkoły podstawowej pierwszej preferencji, która dla kandydata nie jest szkołą obwodową.

 

Informacja o naborze do oddziałów integracyjnych: Dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego przyjmowane są do oddziałów integracyjnych klasy I w szkołach ogólnodostępnych na podstawie orzeczenia i wniosku rodziców bez udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Wniosek o przyjęcie kandydata składany jest przez rodziców w wybranej szkole podstawowej, w której prowadzone są oddziały integracyjne.

 

1) Zgłoszenia do klas I szkół podstawowych obwodowych

Dostęp do platformy internetowej obsługującej proces składania zgłoszeń do klasy I szkoły podstawowej możliwy jest od dnia 1 marca 2023 r. od godz. 8.00 pod adresem:

Terminy przyjmowania zgłoszeń do klas I szkół podstawowych dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły podstawowej: od 1 marca 2023 r. (od godz. 8.00) do 15 marca 2023 r. (do godz. 16.00).

 

2) Rekrutacja do klas I szkół podstawowych

Dostęp do platformy internetowej obsługującej proces składania wniosków w rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej możliwy jest od dnia 20 marca 2023 r. od godz. 8.00 pod adresem:

 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów_Szkoły Podstawowe 2023-2024(2)
terminy i kryteria rekrutacji 2023-2024_szkoły podstawowe (2)

 

2023-24_Zarządzenie terminy rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych 2023_2024_
2023-26_Zarządzenie kryteria rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych 2023_2024_
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status