SKO

Szkolna Kasa Oszczędności

SKO, czyli Szkolna Kasa Oszczędności to program umożliwiający dzieciom wypracowanie  umiejętności systematycznego oszczędzania i gospodarowania pieniędzmi.

SKO w naszej szkole istnieje od 2011 r. Od początku funkcję opiekunów tej działalności sprawują panie: Urszula Michalik i Agnieszka Gabryś.

Głównym celem prowadzenia Szkolnej Kasy Oszczędności jest wyrobienie nawyku oszczędzania wśród dzieci naszej szkoły. Uczniowie biorą udział w wielu akcjach związanych z pozyskiwaniem funduszy, w akcjach charytatywnych, działaniach na rzecz środowiska i szkoły. Uczestniczą w konkursach związanych z SKO ucząc się w ten sposób gospodarowania pieniędzmi, przedsiębiorczości i wytrwałości w gromadzeniu środków finansowych.

Prowadzimy kronikę, w której dokumentujemy wszystkie ważne wydarzenia z naszej działalności. Co roku bierzemy udział w ogólnopolskim konkursie dot. działalności SKO w szkole. Cieszymy się, że z każdym rokiem przybywa w naszej szkole coraz więcej uczniów oszczędzających w SKO.

Nasze działania możecie poznać także wchodząc na   stronę: TALENTOWISKO

REGULAMIN SKO

ROK SZKOLNY 2016/2017

KONKURS PLASTYCZNY „KARTKA ŚWIĄTECZNA”

Zapraszamy do udziału w konkursie Małopolskiego Banku Spółdzielczego na projekt kartki świątecznej!

 REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO SKO

  1. Organizator Konkursu Małopolski Bank Spółdzielczy
  1. Temat konkursu„Kartka świąteczna”
  1. Uczestnicy konkursu

Uczestnikami konkursu mogą być wszystkie dzieci z klas I –VI ze Szkół Podstawowych uczestniczących w Programie SKO Małopolskiego Banku Spółdzielczego.

  1. Przedmiot konkursu

Wykonanie pracy plastycznej związanej z tematem konkursu. Interpretacja tematu dowolna i zależna od dziecka wykonującego pracę. Praca wykonana odręcznie i indywidualnie przez uczestnika. Technika wykonania pracy –dowolna, płaska, format A4.

  1. Termin składania prac

Prace należy składać w terminie do 10.11.2016 r. u opiekunów SKO w Szkole, do której uczęszcza uczeń –uczestnik konkursu.

Opiekunowie SKO składają 10 wybranych prac w Centrali Małopolskiego Banku Spółdzielczego w terminie do 16.11.2016 r.

  1. Komisja Konkursowa, Zwycięzcy i nagrody

W skład Komisji Konkursowej będą wchodzić:

Zarząd Banku i wybrane przez niego osoby.

Komisja Konkursowa wyłoni laureatów konkursu.

Prace uczestników będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych

  1. Uczniowie z klas I –III
  2. Uczniowie z klas IV –VI

Najlepsza praca zostanie wykorzystana jako wzór kartki świątecznej Małopolskiego Banku Spółdzielczego.

Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody i dyplomy.

W każdej kategorii wiekowej

I miejsce – 150 zł

II miejsce – 100 zł

III miejsce – 50 zł

Kwoty przekazane zostaną na książeczki SKO laureatów konkursu.

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się w terminie i miejscu określonym w informacji rozsyłanej do Opiekunów SKO z odpowiednim wyprzedzeniem.

KONKURS PLASTYCZNY NA PLAKAT ZACHĘCAJĄCY DO OSZCZĘDZANIA

UWAGA! UWAGA! UWAGA!

CZŁONKOWIE SKO!

OGŁASZAMY KONKURS PLASTYCZNY

NA PLAKAT
ZACHĘCAJĄCY DO OSZCZĘDZANIA

KONKURS KIEROWANY JEST
DO KLAS I-III ORAZ KLAS IV-VI

NA ZWYCIĘZCÓW CZEKAJĄ

ATRAKCYJNE NAGRODY

Prace konkursowe należy wykonać
w formacie A3 dowolną techniką
i oddawać do Pani Agnieszki Gabryś lub Pani Urszuli Michalik
do dnia 28.11.2016 r. (poniedziałek).

Ważna informacja dla członków SKO! Zdobywamy tytuł Mistrza Oszczędzania!
Od października wraz z Małopolskim Bankiem Spółdzielczym w Wieliczce wdrażamy Program Motywacyjny dla uczniów oszczędzających w SKO. Każdy z was może zdobyć tytuł Mistrza Oszczędzania. Pomoże wam w tym karta mistrza oszczędzania, która założona zostanie podczas dokonywania październikowej wpłaty. Na karcie tej będą przez was gromadzone naklejki uprawniające do zdobycia dyplomów w jednej z dwóch kategorii, tj. systematyczność i skuteczność. Za każdą wpłatę otrzymacie jedną naklejkę, po czterech naklejkach zdobędziecie dyplom „Srebrny Puchar Mistrza Oszczędzania”, a po kolejnych czterech – dyplom „Złoty Puchar Mistrza Oszczędzania”.
W kategorii „skuteczność” za każdy kolejny miesiąc bez wypłaty także otrzymacie jedną naklejkę. Po czterech miesiącach bez wypłat zdobędziecie dyplom „Srebrny Skarbiec Oszczędzania”, a po kolejnych czterech (czyli najwcześniej w czerwcu 2017r.) – dyplom „Złoty Skarbiec Mistrza Oszczędzania”.
I ty możesz zostać Mistrzem Oszczędzania! Zapraszamy i zachęcamy!

opiekunki SKO: Urszula Michalik i Agnieszka Gabryś

img_20161027_212000                       img_20161027_212026

KONKURS PLASTYCZNY NA „KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ”

Z okazji Świąt Wielkanocnych Małopolski Bank Spółdzielczy zorganizował konkurs plastyczny na projekt kartki świątecznej. Wśród uczestników laureatem III miejsca okazał się uczeń z naszej szkoły – Jakub Stepaniuk. W nagrodę otrzymał 50 zł, które zostało wpłacone na jego książeczkę oszczędnościową. Serdecznie gratulujemy i cieszymy się z tego sukcesu.

17842008_1846458442275105_523928825_n     17841897_1846458655608417_1439298719_n

Dodaj komentarz