Świetlica

W naszej szkole funkcjonuje świetlica, w której dzieci przed i po lekcjach mogą mile spędzić czas.

GODZINY PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Poniedziałek 7:00 – 17:00
Wtorek 7:00 – 17:00
Środa 7:00 – 17:00
Czwartek 7:00 – 17:00
Piątek 7:00 – 17:00


Na świetlicy:


Przydatne informacje:

Świetlica szkolna czynna jest w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole zgodnie z kalendarzem roku szkolnego.

Opiekunami świetlicy są:
mgr Teresa Zabłocka-Mierczak,
mgr Kmiecik Joanna
mgr Kopciuch Katarzyna
mgr Malawska Barbara
Masior Dominika
mgr Edyta Bąk

mgr Halina Mrozik
mgr Paweł Skórzak.

 

Świetlica w naszej szkole mieści się na parterze obok portierni.
Do świetlicy uczęszczają uczniowie z klas I-VI.


Rodzice samodzielnie zaopatrują dzieci w wyprawkę świetlicową do końca pierwszego tygodnia nauki w szkole.

WYPRAWKA ŚWIETLICOWA:

– RYZA PAPIERU
– BLOK RYSUNKOWY, KARTKI KOLOROWE A3, A4
– BLOK TECHNICZNY Z KOLOROWYMI KARTKAMI A3, A4
– PASTELE
– PLASTELINA
– FARBY, PĘDZELEK
– KLEJ BIUROWY, KLEJ TYPU MAGIK, WIKOL
– RĘCZNIKI PAPIEROWE


CEL DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY:

Celem działalności świetlicy szkolnej jest głównie zapewnienie opieki uczniom po lekcjach w bezpiecznym, miłym otoczeniu oraz stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu i odrobienia zadań domowych.
Świetlica pracuje według rocznego planu pracy opracowanego w oparciu o aktualny plan pracy szkoły. Realizowany jest on w formie tematów tygodniowych, które dotyczą najbliższego otoczenia dzieci rodziny, szkoły, kolegów.

Zabawa to obok nauki podstawowa forma aktywności dzieci. Dlatego też uczniowie mają czas na dowolne zabawy zgodne z własnymi upodobaniami. Właściwie dobrane, odpowiednio zorganizowane gry i zabawy wzbogacają świadomość dzieci, kształtują różnorakie umiejętności m.in. wyrabiają spostrzegawczość, ćwiczą umiejętność logicznego myślenia, kreatywność, pamięć i wyobraźnię.

Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrażanie dzieci do przestrzegania przyjętych w świetlicy zasad zachowania się. Ważne jest także wyrabianie umiejętności nawiązywania poprawnych kontaktów interpersonalnych, ćwiczenie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami.
W świetlicy staramy się na bieżąco rozwiązywać problemy wychowawcze poprzez współpracę z pedagogiem szkolnym, wychowawcami klas i rodzicami.


OBIADY

W naszej szkole istnieje możliwość korzystania ze stołówki szkolnej. Koszt obiadu to 8,50 zł.

Zasady korzystania z żywienia:

Opłata za żywienie pobierana jest przez pracownika firmy Janusz Szczurek w kuchni przedszkolnej w godzinach od 7.00-15.00.
Obiady wykupuje się na cały miesiąc, a w sporadycznych przypadkach z jednodniowym wyprzedzeniem.
Odpłatność jak i zgłoszenia chętnych na obiady będą prowadzone przez 5 dni przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca.
W razie choroby lub nieobecności w szkole istnieje możliwość odwołania obiadu pod numerem telefonu 534105120 lub w kuchni w oddziałach przedszkolnych, do godziny 8.30!!!

Dodaj komentarz