Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

Od 2012 r. nasza szkoła posiada certyfikat Zintegrowanej Polityki Państwa – Szkoły Promującej Bezpieczeństwo. W 2014 r. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie przeprowadziła w naszej placówce audyt, w wyniku którego uzyskany certyfikat został nam przedłużony na kolejne lata.

dav

dav

W br. szkolnym, podobnie jak przez poprzednie lata, podejmujemy szereg działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa w naszej placówce. Systematycznie przeprowadzamy ewaluację naszych działań, starając się sprostać nowym wyzwaniom i pojawiającym się zagrożeniom.

dav

SPOTKANIE RODZICÓW Z POLICJANTKĄ

17 maja 2017 r. odbyło się spotkanie Rodziców z inspektorem ds. Nieletnich Martą Jeger-Kęsek z Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce na temat cyberprzemocy.

18788940_1425703517468825_929278014_o

18767202_1425703520802158_974755600_o

ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA

7 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia. W tym roku przebiega on pod hasłem „Depresja – porozmawiajmy o niej”.

Zachęcamy do zapoznania się z następującymi materiałami:
Artykuł pt. „Problem depresji u dzieci” (strona internetowa szkoły – zakł. pedagog).
Linki do dwóch krótkich filmów (w ustawieniach na You Tubie można włączyć polskie napisy)
https://www.youtube.com/watch?v=EJ S5Rjt iI
https://www.youtube.com/watch?v=LGAia5wLkno

POMÓŻ DZIECIOM Z ANGOLI – KUP LALKĘ

W ramach współpracy z UNICEF nasza szkoła bierze udział w IV edycji programu „Wszystkie kolory świata”. W tym roku pomagamy dzieciom z Angoli.

Każdy może przyłączyć się do naszej akcji kupując charytatywną laleczkę, uszytą przez uczniów naszej szkoły oraz ich rodziców.

„Najlepszą drogą do odnalezienia samego siebie jest

zagubienie się w służbie innym”

/Mahatma Gandhi/

dav

dav

dav

„ŚNIADANIE DAJE MOC” 08.11.2016

Już tradycyjnie w listopadzie obchodzimy w naszej szkole „Dzień Zdrowego Śniadania” poprzez uczestnictwo w ogólnopolskim programie pt.: „Śniadanie Daje Moc”.
Celem programu jest przede wszystkim zwiększenie świadomości na temat zasad prawidłowego odżywiania dzieci, w tym roli śniadania jako najważniejszego posiłku w ciągu dnia, a także przyczynianie się do obniżania poziomu niedożywienia dzieci poprzez edukację i promocję prawidłowego żywienia.
Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy. To najlepszy start w nowy – dzień! Dlatego w naszej szkole przywiązujemy dużą wagę do zdrowego i racjonalnego odżywiania się dzieci każdego dnia.
Obchody „Dnia Zdrowego Śniadania” są dla nas bardzo ważne i stanowią jeden z wielu działań edukacyjno – wychowawczych podejmowanych w ciągu roku. Wśród nich należy wymienić udział szkoły w programach żywieniowych: „Owoce w szkole”, „Szklanka mleka”, czy też realizacja programów edukacyjnych takich jak: „Edukacja prozdrowotna”, „Trzymaj formę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”, jak również bieżąca diagnoza potrzeb żywieniowych dzieci w wieku szkolnym.
Realizacja tych celów możliwa jest dzięki stałej współpracy z rodzicami oraz takimi instytucjami jak: MGOPS, Agencja Rynku Rolnego, Bank Żywności, SANEPID, CPiPZ w Wieliczce.

DLACZEGO WARTO ROZMAWIAĆ Z DZIEĆMI O ZDROWYM ŚNIADANIU – ?

* W blisko 40% klas w polskich szkołach są dzieci, które nie jedzą drugiego śniadania.
* 130 tys. uczniów szkół podstawowych w Polsce cierpi z powodu niedożywienia.
* 220 tys. dzieci szkół podstawowych nie odżywia się w sposób niezbędny dla ich prawidłowego rozwoju (np. wychodzą z domu bez śniadania, nie jedzą codziennie obiadu).
* „Do szkoły wychodź po śniadaniu i ze śniadaniem” – jedna z 12 zasad prawidłowego żywienia dzieci (W. Klemarczyk – członek zespołu medyczno – żywieniowego.
Zakład żywienia Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie).

ZASADY PRAWIDŁOWEGO ODŻYWIANIA

Zawsze myj ręce przed posiłkiem.

Pięć posiłków w ciągu dnia jest na piątkę.

Jedz o stałych porach i nie spiesz się.

Mleko, jogurt i sery to podpora mocnych kości.

Mięso, jaja czy ryby – możesz wybierać.

Pamiętaj o kaszach, jedz chleb – nie bułki.

Dzień bez świeżych warzyw i owoców to dzień stracony.

Do szkoły wychodź po śniadaniu i ze śniadaniem.

Posiłek obiadowy to zapas sił na aktywne popołudnie.

Kolację zjadaj wieczorem, nie tuż przed snem.

Dobrą wodą gaś pragnienie.

Ruch bez ograniczeń, słodycze z umiarem.

Na koniec pragnę zwrócić uwagę, że październik to miesiąc, w którym obchodzone są dwa święta – „Światowy Dzień Walki z Nadwagą” oraz „Międzynarodowy Dzień Żywności”. Paradoksalnie, obchody tych świąt są przykładem na różnorodność problemów z jakimi boryka się współczesność. Z jednej strony, przez niezdrowe odżywianie ludzie cierpią na choroby związane z otyłością, z drugiej marnują żywność wyrzucając nadmiar jedzenia, a wszystko to dzieje się w sytuacji gdy na świecie są miejsca, w których ludzie umierają z głodu.

Przeprowadzane badania nie napawają optymizmem ponieważ wskazują między innymi na to, że:
– problem otyłości dotyczy w pierwszej kolejności młodzieży i dzieci (polskie dzieci są niestety pod tym względem w światowej czołówce),
– co piąta kobieta cierpi na nadwagę,
– 60% ludzi w średnim wieku posiada nadwagę.

OTYŁOŚĆ – PLAGA XXI WIEKU !

img_20161108_133002          img_20161108_133012

img_20161108_133020       img_20161108_133031       img_20161108_133103

 

SPOTKANIE Z POLICJANTKĄ

27 września 2016 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie uczniów z policjantką. Tematem spotkania były zasady poruszania się po drodze, a także zasady bezpiecznego zachowania się w domu i w szkole.

AKCJA „CYTRYNA”

21 września 2016 r. odbyła się szkolna akcja pod hasłem „Cytryna”. Miała ona na celu uświadomienie kierującym pojazdami, jak ważne jest przestrzeganie przepisów drogowych, zwłaszcza w pobliżu szkoły. W stosunku do osób naruszających zasady obowiązujące na drodze zastosowano działania wychowawcze – musieli zjeść plasterek cytryny.

KOŁO TURYSTYCZNE „PIECHUREK”

W naszej szkole działa Koło Turystyczne „Piechurek”, którego opiekunowie organizują całodniowe wycieczki górskie dla uczniów klas I-VI. Podczas wypraw górskich uczniowie kształtują swoją osobowość, odpowiedni stosunek do drugiego człowieka i samego siebie, rozwijają zainteresowania, wdrażają się do aktywnego i kulturalnego spędzania wolnego czasu. Przede wszystkim też uczą się bezpiecznego i odpowiedzialnego zachowania w górach.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRZECIWDZIAŁANIA AGRESJI WOBEC DZIECI

W piątek 3 czerwca obchodziliśmy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Dzieci Będących Ofiarami Agresji.  Z tej okazji odbył się apel, który poprzedzony był różnymi działaniami dzieci. Uczniowie i cała społeczność szkolna pokazali, jak ważna jest to sprawa i trzeba się jej przeciwstawić.

KĄCIK PORAD PRAWNYCH

W naszej szkole przy wejściu zorganizowany jest Kącik Porad Prawnych. Zainteresowani znajdą tam ważne numery telefonów oraz skrzynkę na nurtujące ich pytania.
IMG_20160608_105848

AKCJA „CYTRYNA”

20 października bieżącego roku szkolnego odbyła się w naszej szkole akcja pod hasłem „Cytryna”. Miała ona na celu uświadomienie kierującym pojazdy, jak ważne jest przestrzeganie przepisów drogowych, zwłaszcza w pobliżu szkoły. Pochód społeczności szkolnej był również wyrazem naszego sprzeciwu wobec nietrzeźwych kierowców.

http://sp-siercza.pl/blog/aktualnosci/akcja-cytryna-3/

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

W szkole realizujemy innowację pedagogiczną „Symboliczne formy pracy z agresją”.

Narastające, niepokojące zjawiska w szkole, jak i trudności w egzekwowaniu zachowań akceptowanych społecznie wśród uczniów, niepełne zadowolenie z efektów naszej pracy wychowawczej nad kształtowaniem prawidłowych postaw i zachowań uczniowskich, skłoniły nas do wprowadzenia zmian innowacyjnych w działaniach wychowawczych w szkole. Jak wiemy, szkoła to miejsce budowania wartościowych przyjaźni, ale – niestety również środowisko, w którym pojawia się agresja i przemoc. By minimalizować ich wpływ i rozmiar, trzeba nie tylko samemu reagować, lecz także nauczyć dzieci odpowiednich reakcji.

AKTYWNE PRZERWY „BRAIN-BREAKS”

W każdy poniedziałek na pierwszej przerwie obiadowej, uczniowie naszej szkoły mają możliwość uczestniczenia w zorganizowanej, aktywnej przerwie.

Ze specjalnej strony internetowej wyświetlane są przeróżne zabawy i ćwiczenia, prezentowane przez ludzi z wielu zakątków świata, a zadaniem naszych uczniów jest naśladowanie ich ruchów.

http://sp-siercza.pl/blog/aktualnosci/brain-breaks-aktywne-przerwy/

AKTYWNE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH

W roku szkolnym 2015/2016 na skrzyżowaniu w pobliżu szkoły zostało uruchomione aktywne przejście dla pieszych, tzw. „SeeMee”. Podstawowym zadaniem „SeeMe” jest ochrona pieszego w czasie, gdy znajduje się na przejściu lub w jego bezpośredniej okolicy. Nie działa w sposób ciągły tylko w momentach, gdy jest potrzebny. System działa w czasie rzeczywistym, jest widoczny z odległości nawet 900 m.