Zestaw podręczników

podreczniki2017_18

Szkolny zestaw podręczników i materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do kształcenia ogólnego na rok szkolny 2020/2021

klasy 1-3

na rok szkolny 2019_2020

Uczniowie klas 1-8 otrzymują darmowe podręczniki 

Typ szkoły:
Szkoła Podstawowa
im. Królowej Jadwigi
w Sierczy

Dodaj komentarz