Odpowiedzialność prawna nieletnich

Uczniowie klas 7 i 8 wzięli udział w spotkaniu on-line z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji
w Wieliczce. Spotkanie dotyczyło bezpieczeństwa i odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz cyberprzemocy.

Starszy sierżant Damian Obrzud przybliżył uczniom wiedzę dotyczącą konsekwencji prawnych, jakie mogą ponieść nieletni za łamanie prawa i za zachowanie niezgodne z przyjętymi normami społecznymi.

Podczas spotkania funkcjonariusz wyjaśnił, jaką odpowiedzialność karną ponoszą osoby nieletnie oraz omówił konsekwencje popełniania czynów zabronionych i przestępstw, takich jak: kradzież, rozbój, włamanie, pobicie, posiadanie i handel narkotykami. Pan Obrzud przypomniał młodzieży o systematycznym uczęszczaniu do szkoły, ponieważ wagary, picie alkoholu i nierealizowanie obowiązku szkolnego przez nieletniego również podlegają postępowaniu przed sądem. Ważnym elementem spotkania było także zwrócenie uwagi na

Funkcjonariusz omówił również możliwe środki wychowawcze stosowane przez sąd oraz przedstawił rodzaje placówek resocjalizacyjnych w środowisku otwartym, jak również zamkniętym oraz uświadomił uczniom, że błędy popełniane w wieku młodzieńczym mogą mieć swoje odbicie w dorosłym życiu.

Mamy nadzieję, że uczestnictwo w tego typu zajęciach przyczyni się do wzrostu świadomości i odpowiedzialności uczniów za swoje zachowanie.

[zdjęcie: succo z pixabay]

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status