Zielony zakątek młodego ekologa

Zielony zakątek młodego ekologa”
przy Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sierczy

Na terenie Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sierczy powstał „Zielony zakątek młodego ekologa”. Zadanie współfinansowane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie i Radę Rodziców. Wśród szkolnej zieleni umieszczone zostały ławostoły, elementy informacyjno-edukacyjne o tematyce przyrodniczej oraz terenowe gry i zabawy dydaktyczne. Dodatkowo zawieszono karmniki z budką lęgową, które mogą się stać miejscem bytowania wielu przedstawicieli ptaków, co w efekcie sprzyjać będzie m.in. poszerzaniu wiedzy i prowadzeniu obserwacji przyrodniczych przez dzieci.

Zielony zakątek umożliwia prowadzenie zajęć na świeżym powietrzu. W zielonej „klasie”, będą odbywały się zajęcia nie tylko z zakresu przyrody ożywionej i nieożywionej, lecz również planowania czasu wolnego, sposobów prowadzenia obserwacji i ich zapisywania, wyznaczania kierunków w terenie, poznania ekosystemów, prawidłowości rozwoju człowieka i wiele, wiele innych. Założeniem projektu, jest zmiana klasycznego podejścia do procesu lekcyjnego na rzecz doświadczenia przez dzieci i młodzież wpływu natury i działania na stan zdrowia, samopoczucie i ogólny rozwój intelektualny, fizyczny i percepcyjny.

Pierwsze inauguracyjne zajęcia w edukacyjne w terenie odbyły się już w październiku. Luźniejsza forma prowadzenia zajęć z wykorzystaniem ciekawych, atrakcyjnych pomocy działa zapewne na dzieci dopingująco i pozwalała im w łatwiejszy sposób przyswoić przekazywane wiadomości. Zajęcia prowadzone w zielonym zakątku wzbudziły ciekawość dzieci, dostarczyły wiele radości.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Sierczy ma nadzieję, że nowo powstały zakątek, miejsce nauki i wypoczynku, okaże się interesujący dla dzieci, rodziców oraz społeczności lokalnej a przedstawione informacje pozwolą lepiej zrozumieć przyrodę i naszą w niej rolę.

Korzystając z „Zielonego zakątka młodego ekologa” prosimy o przestrzeganie regulaminu oraz poszanowanie i dbałość o porządek nowego wspólnego Eko-miejsca.

Zdjęcia

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status