Akcja Cytryna

W dniu 23 września 2014 roku nasza szkoła zakończyła swój udział w VII edycji kampanii „No Promil. No Problem”. Ukoronowaniem różnorodnych działań (warsztaty edukacyjne dla uczniów, zajęcia z ratownikiem, dyskoteka „odblaskowa”, spotkania z policjantami, pochód na rzecz bezpieczeństwa na drodze) jakie podejmowaliśmy, był udział w akcji „Cytryna”, która parę lat temu weszła w tradycję szkoły.
W tym roku ponownie uczniowie razem z Policją edukowali kierowców. Przestrzegających przepisy drogowe kierowców nagradzali ciasteczkami „nopromilowymi”, upieczonymi specjalnie na tę okazję przez dzieci z oddziału zerowego. Natomiast kierowców, którzy nie przestrzegają prawa uczniowie upominali plasterkami kwaśnej cytryny. Każdy kierowca otrzymał także list, który napisali uczniowie ze starszych klas.
Listy są bardzo ciekawe i zachęcamy do ich przeczytania. Gratulujemy autorom listów ich pomysłowości i rzetelności z jaką podeszli do ich napisania.
Zanim pomaszerowaliśmy w pochodzie na spotkanie z kierowcami, w tematykę dotyczącą bezpieczeństwa ruchu drogowego wprowadzili nas uczniowie klasy III którzy przygotowali krótką inscenizację pt.: „Drogowskaz”.

100 101 102 103 104 105 106

no images were found

Dodaj komentarz

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status