Aby ułatwić powrót do szkoły, obniżyć stres towarzyszący dzieciom na co dzień i zadbać o dobrostan psychiczny uczniów, uczennic, nauczycieli i nauczycielek, nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji “Podarujmy uczennicom i uczniom tydzień ulgi!” zorganizowanej przez Instytut Psychologii UJ.

Cieszymy się na Wasz powrót w szkolne progi. Niech to będzie radosny czas- bez sprawdzianów, odpytywania i zadań domowych.

Więcej informacji pod linkiem: https://psychologia.uj.edu.pl/tydzien-ulgi

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status