Dyżury nauczycieli

27 marca 2019r. (środa) w godz. 17.00-20.00, dyżury nauczycieli dla rodziców.

 

Godziny dyżurów:

17:00-18:30 Pierwsza tura: klasy 1-3 wychowawcy.

17:45-19:15 Druga tura: nauczyciele uczący zarówno w klasach 1-3 jak i 4-8 oraz pedagog, psycholog, logopeda.

18:30-20:00 Trzecia tura: klasy 4-8 wychowawcy i przedmiotowcy.

 

Sale dla klas I-III godz. 17:00-18:30

sala 14 –  A. Gabryś 1a

sala 27 –  M. Gintowt 2b

sala 4 – M. Dzido 1b

sala 5 –  A. Szewczyk 2c

sala 16 –  I. Sampolska 3b

sala 30 –  U. Michalik 2a

sala 26 –  M. Rachwał 3a

 

Sale dla klas IV-VIII 18:30-20:00

sala 4 –  J. Major 4c

sala 5 –  B. Ptak 5a

sala 14 –  A. Janusz 4b

sala 15  – K. Baryczka 5b

sala 16  – J. Kamisińska 4a

sala 26 –  E. Czyż 5c (nauczyciel nieobecny – urlop)

sala 13 –  L. Prokopowicz 6a

sala 30 –  M. Hebda 7a

sala 27 – T. Ozga 8b

sala 28  Renata Łanoszka 8a

 

Specjaliści:

Logopeda p. Magdalena Janeczek 16.00-17.45

Psycholog p. Katarzyna Podstawa 17:00-19:45

Pedagog p. Aneta Spisak, 17.00-18.30

Terapeuta p. Natalia Górecka, 17:30- 19:00

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status