EKO-MARZANNA

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym „EKO-MARZANNA

W konkursie mogą brać udział uczniowie uczęszczający na świetlicę.

Celami konkursu są:

1.Wybór najciekawszej Marzanny.

2.Propagowanie recyklingu, jako możliwości pozyskiwania różnorodnych materiałów do tworzenia ciekawych, barwnych i niezwykłych form przestrzennych.

3.Uświadamianie dzieciom od najmłodszych lat, że niektóre odpady można ponownie wykorzystywać i robić z nich nowe rzeczy.

4.Kreowanie wyobraźni dzieci i młodzieży w odniesieniu do wykorzystania odpadów pochodzących z gospodarstw domowych ( gazety, butelki, etc.)

5.Przybliżenie wiadomości o marzannie jako symbolu wierzeń ludowych.

Prace konkursowe powinny być przygotowane na kartce formatu A4.

Zadaniem uczestników jest wykonaniu marzanny z materiałów ekologicznych

Ocenie podlegają wszystkie prace, które zostaną przyniesione do 18 marca 2016r.

Każda praca powinna zostać podpisana.

Uczestnictwo w Konkursie – dostarczenie pracy konkursowej – jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie pracy do prezentacji konkursowej na wystawie w Szkole Podstawowej w Sierczy.

Organizator nagrodzi autorów trzech najciekawszych prac konkursowych nagrodami rzeczowymi.

Nagrodzone prace będzie można oglądać na stronie internetowej Szkoły.

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się   podczas Kiermaszu Wielkanocnego 22.03. 2016 r.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status