Komunikat – Przedłużenie terminu rekrutacji do przedszkoli i klas I szkół podstawowych do 7 kwietnia 2020 r.

Szanowni Rodzice,

W związku z zawieszeniem zajęć w przedszkolach i szkołach informujemy, iż podjęta została decyzja o przedłużeniu terminu składania wniosków w rekrutacji do przedszkoli i klas I szkół podstawowych do dnia 7 kwietnia br.

W rekrutacji do przedszkoli – oprócz wypełnienia wniosku elektronicznego w systemie naborowym, na właściwy adres e-mailowy przedszkola/szkoły pierwszego wyboru należy przesłać zdalnie skan lub zdjęcie wydrukowanego i podpisanego wniosku w wersji papierowej (z załącznikami). Wniosek można wydrukować wyłącznie z systemu naborowego.

W rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych – skan lub zdjęcie wydrukowanego i podpisanego zgłoszenia/wniosku (z załącznikami) należy przesłać zdalnie na właściwy adres mailowy szkoły. Wzory dokumentów dostępne są na stronach internetowych szkół.

W czasie wydłużonej rekrutacji tylko wnioski przesłane na właściwy adres mailowy przedszkola/szkoły będą zatwierdzone i rozpatrywane przez komisje rekrutacyjne.

W szczególnych okolicznościach wynikających z ogłoszonego stanu epidemii wymagane do wniosku załączniki, będzie można uzupełnić w terminie późniejszym, ale może się to odbyć wyłącznie w uzgodnieniu telefonicznym z dyrektorem przedszkola lub szkoły.

W przypadku wątpliwości dot. sposobu przesyłania wniosków prosimy o kontakt telefoniczny z dyrektorami szkól lub przedszkoli.

1) Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na wolne miejsca w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych punktach przedszkolnych:

Lp. Rodzaj czynności Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub punktu przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 2 marca

do 7 kwietnia

2020 r.

od 15 czerwca
do 19 czerwca
2020 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub punktu przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 8 kwietnia

do 28 kwietnia

2020 r.

od 22 czerwca
do 23 czerwca
2020 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 30 kwietnia 2020 r. 24 czerwca 2020 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. od 4 maja

do 6 maja

2020 r.

od 25 czerwca
do 26 czerwca
2020 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 8 maja 2020 r. 29 czerwca 2020 r.

2) Terminy postępowania rekrutacyjnego  i postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych:

Lp. Rodzaj czynności Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 2 marca

do 7 kwietnia

2020 r.

od 15 czerwca
do 19 czerwca
2020 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 8 kwietnia

do 28 kwietnia

2020 r.

od 22 czerwca
do 23 czerwca
2020 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 30 kwietnia 2020 r. 24 czerwca 2020 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. od 4 maja

do 6 maja

2020 r.

od 25 czerwca
do 26 czerwca
2020 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 8 maja 2020 r. 29 czerwca 2020 r.

Dokument pdf

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status