KOMUNIKAT – REKRUTACJA – POTWIERDZENIE WNIOSKÓW 2021

Szanowni Rodzice,

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych będzie 12 kwietnia 2021 r.  o godz. 12.00 w budynku szkoły, oraz zostaną Państwo poinformowani telefonicznie lub mailowo.

Przypominamy również o konieczności  potwierdzeniu przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w terminie od 12 –14 kwietnia 2021 r., załącznik dostępny w zakładce rekrutacja 2021/2022. Wypełnione i podpisane potwierdzenie należy przesłać na maila szkoły  (skan lub zdjęcie). 

Rodzice dzieci, które nie zostały zakwalifikowane do przyjęcia do klasy I będą mogli wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej od 14 – 15 czerwca 2021 r. Postępowanie uzupełniające prowadzone jest w terminach określonych w Zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka nr 22/2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych  na rok szkolny 2021/2022.

Trwa również rekrutacja na świetlicę, formularz dostępny jest na stronie szkoły w zakładce świetlica, uzupełnione i podpisane zgłoszenie proszę przesłać na maila szkoły  (skan lub zdjęcie) do 16.04.2021 r.

W razie pytań proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny pod numerem 662-274-682

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły
Renata Bachowska

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status