Konkurs fotograficzny „Przygotowania świąteczne na wesoło”

Szanowni Państwo!

Jeśli potrafią Państwo lub Państwa Dzieci przedstawić przygotowania świąteczne tak, aby rozbawić naszą społeczność szkolną i przedszkolną zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie pt.:

„Przygotowania świąteczne na wesoło”

 1. Konkurs jest adresowany do wszystkich uczniów oraz przedszkolaków naszej placówki – mile widziane wsparcie Rodziców, Dziadków i innych członków Rodziny. Tematem prac jest wykonanie zdjęć przedstawiających śmieszne sytuacje związane z przygotowaniami do świąt w Państwa domach.
 2. Każdy z autorów może dostarczyć drogą mailową 3 fotografie wraz z imieniem i nazwiskiem autora, klasą – lub grupą przedszkolną, a także oświadczeniem (zał.1).
 3. Prace bez załączonego oświadczenia (zał.1) nie będą brały udziału w konkursie.
 4. Wybrane prace wykorzystane zostaną do przygotowania prezentacji, której premierę zaplanowano w czasie kiermaszu świątecznego w naszej szkole – płytki z prezentacji wzbogacone o przepisy świąteczne zakupić będzie można w czasie kiermaszu, a zysk przeznaczony zostanie na potrzeby naszej placówki.
 5. Technika wykonania prac jest dowolna.
 6. Prace należy wysłać do 15 grudnia  2016 roku do p. Iwony Sampolskiej na adres:
 7. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 21 grudnia 2016 r. w czasie Kiermaszu Bożonarodzeniowego.
 8. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora.
 9. Dostarczenie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu.
 10. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.) oraz z wyrażeniem zgody na zamieszczanie nagrodzonych zdjęć na stronie internetowej szkoły, a także na płytkach CD.
 11. Wszelkich informacji udzielają Panie: Iwona Sampolska, Małgorzata Gintowt i Beata Gawenda.

Zapraszamy do wspólnej zabawy!!!

załącznik 1 

Siercza, dnia………………………………..

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że przedłożone zdjęcie/a pod tytułem:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

zostało/y wykonane przeze mnie samodzielnie. Jednocześnie wyrażam zgodę na zamieszczenie wykonanych przeze mnie zdjęć  na stronie internetowej szkoły, a także na płytkach CD – sprzedawanych w czasie kiermaszu.

 

                                               ………………………………………………………….

                                               czytelny podpis

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status