“Mój szkolny strój” – szkolny konkurs na projekt stroju szkolnego ucznia Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sierczy

Zapraszamy wszystkich uczniów klas 1-3 i 4-8 do wzięcia udziału w konkursie na projekt stroju szkolnego codziennego i galowego. Każdy uczeń może zgłosić do konkursu jedną pracę. Praca musi być wykonana samodzielnie w technice dowolnej, w formacie A4.

Prace (podpisane na odwrotnej stronie: imię, nazwisko, klasa)  należy dostarczyć do dnia 9 września 2019 r. do p. Barbary Malawskiej (nauczyciel plastyki) lub do p. Teresy Zabłockiej (wychowawca świetlicy).

Finał konkursu i wernisaż najciekawszych prac planowany jest na 11 września 2019 r. (zebranie rodziców), na którym odbędzie się głosowanie rodziców. W dniach od 12-18 września br. odbędzie się głosowanie uczniów. Projekt z największą liczbą głosów rodziców oraz uczniów zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Samorządowi Uczniowskiemu, Radzie Rodziców i Radzie Pedagogicznej. Wybrany projekt zostanie wprowadzony jako obowiązujący strój w Szkole Podstawowej w Sierczy.

Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody – główna nagroda to bon do Decathlonu o wartości 200 zł.

dav
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status