INFORMACJA DLA RODZICÓW

SZANOWNI RODZICE,

DZIECI ZAMIESZKAŁE W OBWODZIE SZKOŁY przyjmowane będą do szkoły podstawowej z urzędu na podstawie ZGŁOSZENIA.

         Rekrutacja rozpocznie się 01.03.2021 r. zapisu dziecka będzie można  dokonać poprzez przesłanie uzupełnionych i podpisanych zgłoszeń na adres mailowy: lub osobiście w  sekretariacie szkoły od poniedziałku do czwartku  w godzinach od 800 do 1500 po wcześniejszej informacji telefonicznej: 12 651 54 97. Zgłoszenia  będą dostępne do pobrania   ze strony www.sp-siercza.pl szkoły w zakładce REKRUTACJA 2021/2022

Przy zgłoszeniu dziecka należy wypełnić ZGŁOSZENIE  , które można otrzymać w sekretariacie szkoły lub pobrać ze strony internetowej szkoły  www.spsiercza.pl rekrutacja 2021/2022.

Zgłaszając dziecko do klasy I należy przedstawić do wglądu skrócony odpis aktu urodzenia, informację o gotowości szkolnej dziecka z oddziału przedszkolnego/przedszkola oraz oświadczenie potwierdzające adres zamieszkania.

DZIECI SPOZA OBWODU SZKOŁY podlegają rekrutacji jeżeli szkoła będzie posiadała wolne miejsca. Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji do klasy  I zawarte są w zakładce – Rekrutacja 2021/2022 → Zasady rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sierczy.

W razie pytań proszę kontaktować się mailowo na adres:

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status